مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180905309385210562

حمله به منابع آب فسیلی دشت‌های فارس

مدیر مرکز زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور اعتقاد دارد که امروز به نسبت 10 سال گذشته در فارس شاهد کندشدن کمتر روند فرونشست‌ها هستیم اما برداشت از منابع فسیلی آب را می‌توان یک بحران محسوب کرد.

به گزارش ایسنا طهمورث یوسفی اظهار کرد: امروز و با توجه به اینکه عمق برداشت از آبهای زیرزمینی بسیار بیشتر شده، برداشت از منابع آب فسیلی انجام میشود.

او گفت: تاکنون برداشت آب از منابع آبرفتی بوده و هنوز هم در بعضی دشتها که عمق آبرفتها بیشتر است، از همین منابع انجام میشود اما در بسیاری از دشتهای بحرانی، برداشت از منابع آب فسیلی انجام میشود.

این کارشناس زمینشناسی گفت: طبق مطالعات جدید برآمده از پردازش رادار، نسبت به ده سال قبل میزان فرونشستها بسیار کمتر شده اما نمیتوان امیدوار بود که کامل کم شده است؛ در فارس بهطور میانگین بین 6 تا 8 سانتی متر فرونشست را داریم.

یوسفی با بیان اینکه مبحث فروچاله، موضوعی جدا از فرونشست است، گفت: این موضوع در تمام نقاط فارس وجود داشته اما با شدت و ضعف همراه است؛ یکی از فروچالههای شهرستان شیراز در دشت ارژن حادث شد که آب دریاچه ارژن را بلعید؛ اگرچه این آب به منابع زیرزمینی منتقل شده اما یک دریاچه را از دست دادیم.او با بیان اینکه در شمال فارس نیز یک فروچالهی نسبتا بزرگ در سورمق حادث شد، گفت: بحث فرونشست زمین یک مبحث طبیعی است و تازمانی که نرخ معمولی داشته باشد، خطر محسوب نمیشود اما اگر این میزان در میانگین سالانه به بیش از 2 سانتیمتر در دشتی وسیع برسد، از نگاه زمینشناسی رخداد بدی محسوب میشود.

یوسفی با اشاره به اینکه فرونشست در نقاطی که کشاورزی انجام میشود، بیشتر حادث میشود، گفت: وقتی آب از لایههای زیرین بیش از میزان بارشهای سالانه باشد، احتمال افزایش فرونشست هم بیشتر میشود و گاه دیده شده که در یک دشت شاهد فرونشست هستیم و این مشکل در مرکز کشاورزی دشت، بیشتر دیده میشود.

این کارشناس با اشاره به اینکه نرخ فرونشست در دشتهای شهرستان شیراز به نسبت سایر نقاط استان فارس کمتر است، به تداوم دهساله خشکسالیها در فارس را بهعنوان یک عامل تشدید کننده اعلام و اضافه کرد: وقتی خشکسالی حادث و برداشت از مخازن آب زیرزمینی تجدید پذیر مانند زمان ترسالی ادامه مییابد، مشکلات بیشتر خواهد بود.

یوسفی با بیان اینکه برداشت زیاد از منابع تجدیدپذیر در جای خود یک معضل است، گفت: حال وقتی باران به میزان طبیعی نباشد، ذخایر آب تجدیدپذیر کم میشود و با تداوم این حالت فاجعه رخ خواهد داد.

او اضافه کرد: اکنون حدود 10 سال است، که درگیر خشکسالی هستیم و طی این مدت هم نهتنها برداشت از منابع آب کم نشده که بعضی بیشتر هم بوده است؛ به همین دلیل عمق چاهها افزایش یافته و در بعضی مناطق عمق چاه از 80 تا 100 متر به حدود 400 متر هم رسیده است.

یوسفی خاطرنشان کرد که اکنون در بعضی از دشتها که ضخامت آبرفت زیاد است، برداشت از منابع فسیلی دیرتر اتفاق میافتد و هنوز برداشتها مربوط به منابع آبرفتی است اما در بعضی دشتها برداشت از منابع آب فسیلی انجام میشود.مدیر مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور گفت: نظر کارشناسی من این است که امروز در فارس دیگر از آبرفت برداشت نمیکنیم بلکه به آبهای فسیلی که ارزشی در حد سرمایه ملی دارد، حمله شده و تنها حدود 20 تا 30 درصد از این منابع تجدید پذیر است.