مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180904784586696450

استفاده از توانمندی‌های علمی، اولویت بخش کشاورزی کردستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: استفاده از توانمندی‌های علمی، اولویت بخش کشاورزی کردستان است که باید با ایجاد انگیزه برای کارشناسان و متخصصین فعال در این بخش از دانش علمی آن‌ها بیشترین استفاده را برد.

به گزارش ایسنا، «خالد جعفری» در دیدار با کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران اظهار کرد: مردم کردستان لایق دریافت بهترین خدمات هستند و بخش کشاورزی استان به دلیل گستردگی فعالیت این خدمات را به نحو احسن انجام خواهد داد.

وی ایجاد انگیزه خدمت در بخش کشاورزی را عامل اصلی موفقیت در ارائه خدمات برشمرد و افزود: شهرستان کامیاران بهعلت شرایط آب و هوایی و خاک مناسب مستعدترین شرایط را برای توسعه کشاورزی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان افزود: در این شهرستان بابرخورداری از منابع آبی مناسب، زمینه تبدیل اراضی دیم به آبی فراهم بوده و باید با درایت و همت، نسبت به ارتقاء تولید و اشتغال با هدف افزایش درآمد بهرهبرداران در این شهرستان اقدام کرد.

وی گفت: افق روشن در توسعه کشاورزی شهرستان کامیاران زمینهساز ارتقاء باغها در این شهرستان است که باید با اهتمام بیشتر به این موضوع اقدام کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کردستان یادآور شد: شهرستان کامیاران پایلوت اجرای طرح امنیت غذایی ایران- ایکارداست که با بررسی و کشت ارقام مختلف محصولات کشاورزی بهترین و باکیفیت ترین ارقام برای کشت نهایی میشود.

وی افزود: استارت احداث مرغداری استان در شهرستان کامیاران زده شد و هماکنون بیشترین آمار مرغداریهای استان در شهرستان کامیاران وجود دارد.

جعفری خاطرنشان کرد: برای کاشت ارقامی که توجیه مناسب اقتصادی داشته باشد باید با تدبیر هوشمندانه اقدام کرد و آنچه که سبب افزایش درآمد برای کشاورز میشود انجام داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی یادآور شد: تغییر وضعیت کارکنان بخش کشاورزی، پرداخت اضافه کار و خدمات دیگر باید در کمترین زمان انجام شود تا انگیزه خدمت در این بخش افزایش یابد.