مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180902500365937490

زنجان دومین استان تولیدکننده گوشت بوقلمون

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، از سهم 60 درصدی استان زنجان در تولید جوجه یکروزه بوقلمون گوشتی در کشور خبر داد و گفت: پس از استان اصفهان، زنجان دومین استان تولیدکننده گوشت بوقلمون در کشور محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا «حسین جعفری» با بیان اینکه شهرستان زنجان دومین تولیدکننده گوشت بوقلمون در سطح کشور به شمار میرود، اظهار کرد: هماکنون 14 درصد گوشت بوقلمون کشور در استان زنجان تولید میشود و زنجان یکی از قطبهای تولید گوشت بوقلمون در کشور محسوب میشود؛ در واقع 19 واحد پرورش بوقلمون در استان زنجان فعال است و این واحدها با ظرفیت 145 هزار و 600 قطعه بوقلمون در استان فعالیت میکنند.

این مسئول با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان برای توسعه واحدهای بوقلمون در استان زنجان برنامهریزیهای مطلوبی دارد، ادامه داد: سال گذشته نخستین واحد پرورش بوقلمون مادر گوشتی استان به 5000 قطعه در قالب تکمیل زنجیره تولید بوقلمون شمال غرب کشور راهاندازی شد و با افتتاح این واحد تولیدی علاوهبر صرفهجویی ارزی و خروج از وابستگی به واردات جوجه یکروزه بوقلمون، سالانه بیش از 600 هزار قطعه جوجه یکروزه بوقلمون گوشتی تولید و عرضه خواهد شد.وی با تأکید بر اینکه دانش فنی خوبی در زمینه تولید گوشت بوقلمون در استان زنجان وجود دارد و تیمهای فنی دامپرور و دامپزشکی مهارت و تخصص لازم را دارند، افزود: پس از استان اصفهان، زنجان دومین استان تولیدکننده گوشت بوقلمون در کشور محسوب میشود و با ظرفیت زیادی که در تولید گوشت بوقلمون دارد جلوی واردات آن را میگیرد. هماکنون نیز 24 نفر در واحد پرورش بوقلمون مادر و 400 نفر در مجموع واحدهای زنجیره فعالیت میکنند.جعفری، افتتاح طرح بوقلمون مادر گوشتی را گامی بسیار مهم در تکمیل زنجیره گوشت بوقلمون در استان زنجان برشمرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام زنجیرههای مربوط به گوشت بوقلمون در استان ایجاد شده است.