مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180155617505466152

پایان 10 روز زندگی مخفیانه مرد همسرکش

مرد خشمگین که پس از قتل همسرش به مشهد گریخته بود، پس از ده روز زندگی مخفیانه دستگیر شد.

به گزارش جامجم، رسیدگی به این پرونده از ساعت 11 شب 28 دی امسال و به دنبال گزارش جنایتی در خیابان محلاتی خیابان میرهاشمی در دستورکار پلیس قرار گرفت.

کارآگاهان پلیس آگاهی و مرادی، بازپرس جنایی تهران با حضور در محل قتل، تحقیقات را آغاز کردند. بررسیهای اولیه نشان داد، مقتول زن 56 ساله است که جسدش توسط پسرش پیدا شده بود. اصابت ضربههای چاقو به گردن و قفسه سینه علت مرگ او بود.

پسر مقتول در تحقیقات مقدماتی گفت: پدرم با مادرم اختلاف داشت، پدرم بیکار بود و قرص آرامبخش مصرف میکرد، زمان حادثه من در خانه نبودم پدرم با من تماس گرفت و گفت، مادرم بیمار است و از من خواست به خانه بازگردم. بسرعت به خانه رفتم و با ورود به خانه با پیکر غرق در خون مادرم مواجه شدم. بلافاصله به اورژانس و 110 زنگ زدم. مادرم را برای انتقال سریع به بیمارستان به بیرون ساختمان آوردم، اما زمانی که امدادگران اورژانس در محل حاضر شدند، مرگ او را تائید کردند.

کارآگاهان در ادامه تحقیقات متوجه غیبت همسر مقتول به نام «نادر» 56 ساله شدند. بلافاصله تحقیقات برای دستگیری وی به عنوان متهم پرونده در دستورکار قرار گرفت و با بررسی صحنه جنایت، مشخص شد وی متواری شده است.

تحقیقات برای شناسایی مخفیگاه و دستگیری متهم در دستور کار پلیس قرار داشت تا این که کارآگاهان اداره دهم موفق به شناسایی مخفیگاه نادر در مشهد شدند. بلافاصله هماهنگی برای دستگیری قاتل انجام و تیمی راهی این شهر شد. سرانجام ساعت 16 و 50 دقیقه چهارشنبه نادر در مشهد دستگیر شد.

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: متهم به قتل در همان تحقیقات اولیه به قتل همسرش اعتراف کرد و در خصوص انگیزه جنایت به کارآگاهان گفت: غروب روز جنایت با همسرم درگیر شدم. او قهر کرد و میخواست به خانه خواهرزاده اش برود .من پیش از این با خواهرزاده همسرم درگیر شده بودم و آنها برای من چاقو کشیده بودند. از او خواستم آنجا نرود، اما قبول نکرد. عصبانی شدم و دوباره با او درگیر شدم. به سمت آشپزخانه رفتم و با چاقوی میوه خوری چند ضربه به همسرم زدم.

قتل به خاطر گم شدن شناسنامه

مرد میانسال که به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود، دیروز به شعبه دوم دادسرای جنایی تهران نزد بازپرس مرادی منتقل شد و به قتل همسرش اعتراف کرد. مرد همسرکش به بازداشتگاه پلیس آگاهی در حالی منتقل شد که قرار است سلامت روانی او از سوی کارشناسان پزشکیقانونی مورد بررسی قرار بگیرد. گفتوگوی جامجم را با متهم به قتل در ادامه میخوانید.

با همسرت اختلاف داشتی؟

من بدهی داشتم که خانوادهام آن را پرداخت کردند. چند روز قبل از قتل، شناسنامه همسرم گم شد و او تصور میکرد من برداشتهام تا حسابش را خالی کنم و بدهیهایم را بدهم. شب قتل دوباره بر سر این موضوع با هم درگیر شدیم.

بعد چه شد؟

میخواست خانه خواهرزادهاش برود که برسر ارث و میراث با آنها اختلاف داشتیم. خواستم نرود که دعوایمان دوباره شروع شد و او گفتههای قبلیاش را تکرار کرد. من هم عصبانی شدم و با برداشتن کارد میوهخوری 9 ضربه به او زدم که
غرق در خون کف اتاق افتاد.

چرا به اورژانس زنگ نزدی؟

با دیدن این صحنه شوکه شدم. لباسهای خونیام را عوض کردم و با برداشتن مقداری پول و مدارک از خانه بیرون زدم. گمان میکردم او زنده بماند به همین دلیل به پسرم زنگ زدم و وانمود کردم که مادرش بیمار است و او به خانه آمد. ساعاتی بعد در تماس با خانوادهام متوجه شدم که همسرم فوت کرده است. به مشهد رفته و در آنجا در یک مهمانخانه بودم.

چرا تسلیم نشدی؟

میترسیدم، نمیتوانستم با فرزندانم روبهروشوم. همسرم را در اوج عصبانیت کشتم.