مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180153747880482921

سرنخ جدید در پرونده ناپدید شدن «حسین»

پرونده ناپدید شدن مرموز پسر چهارساله در خلخال، با دستگیری دو مظنون وارد مرحله‌ای تازه شد. «حسین» سیزده بدر امسال در حاشیه رودخانه هروچای ناپدید شد.

به گزارش جامجم، حسین سیزدهبدر امسال همراه خانوادهاش به حوالی رودخانه هروچای شهرستان خلخال رفته بود که به طور ناگهانی ناپدید شد. خانواده حسین پس از اطلاع از غیبت پسرشان، همه جا را به دنبال او گشتند اما اثری از پسر چهار ساله نبود. پس از جستوجو در منطقه، کفشهای او را در رودخانه پیدا کردند. این موضوع احتمال سقوط حسین در رودخانه را مطرح کرد.

زمانی که ناپدید شدن این کودک به نیروهای انتظامی و امدادی اطلاعرسانی شد، عملیات جستوجو برای پیدا کردن کودک آغاز و 500 نفر نیروی امدادی به این منظور بسیج شدند. اما 11 ماه از سال سپری شده و به گفته فرماندار خلخال هیچ اثری از این کودک یا حتی جسد وی به دست نیامد.

فریدون بابایی تصریح کرد: عملیاتهای جست وجو به منظور یافتن این کودک بینتیجه مانده و حتی اثری از وی به دست نیامده است. وی افزود: با اینکه تمام گزینههای احتمالی ناپدید شدن کودک بررسی شده اما هیچیک از احتمالات منجر به این مهم نشده که اثر و نشانهای از این کودک پیدا شود.

فرماندار خلخال متذکر شد: در ابتدا گمان میشد به دلیل اتراق خانواده کودک در روز 13 فروردین در کنار رود هروچای بتوان جسد کودک را از آب پیدا کرد اما یک ماه این رودخانه به طول 15 کیلومتر توسط غواصان بررسی شد و خبری از کودک نبود.

بابایی ادامه داد: در ادامه به شعاع ده کیلومتری محل گم شدن کودک با احتمال مورد حمله قرار گرفتن توسط حیوانات وحشی و یا ربوده شدن به دست کودکربایان بررسی شد اما این بار نیز نشانهای پیدا نکردیم.

با گذشت ده ماه از ناپدید شدن این کودک، پلیس سرنخهایی به دست آورده که احتمال کودکربایی قوت گرفته است. دادستان اردبیل دیروز اعلام کرد: با توجه به اینکه غرق شدن صد درصدی کودک در این رودخانه به اثبات نرسید، پرونده به دادسرای مرکزی استان انتقال یافت و در جلسات متعدد توسط کارآگاهان اداره آگاهی ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفت.

ناصر عتباتی افزود: بعد از بررسیها دو فرد مظنون به کودکربایی در رابطه با پرونده این کودک دستگیر شدهاند که تحقیقات قضایی از آنها انجام میشود. در حال حاضر در خصوص نتیجه این پرونده که غرق شدن کودک یا ربوده شدن وی باشد، نمیتوان نظر قطعی ارائه کرد و تحقیقات ادامه دارد.

کشف ردپای یک زوج

پدر حسین دیروز در گفتوگو با جامجم گفت: پس از ناپدید شدن حسین، همه جا را جستوجو کردیم و بعد از یک ساعت دمپاییهای او در رودخانه پیدا شد. ما احتمال میدهیم کودکربایان برای اینکه فکر ما را منحرف کنند، دمپاییهای حسین را در بالادست رودخانه داخل آب انداختهاند. هیچ ردی از لباس، کلاه و حتی جسد پسرم پیدا نکردیم و مطمئن هستیم او را دزدیدهاند.

دو مظنون در حالی در این پرونده دستگیر شدند که پدر حسین، آنها را متهمان اصلی نمیداند و میگوید: آن طور که ما بررسی کردهایم، این افراد حسین را برای زوجی دزدیدهاند. ما سرنخهایی از متهمان داریم که پس از پیدا شدن پسرم آنها را اعلام میکنیم. وی هنوز چشمانتظار پسرش است و ادامه میدهد: ده ماه است من و همسرم چشمانتظار بازگشت حسین هستیم. از هموطنان میخواهیم اگر ردی از پسرم دارند، موضوع را به پلیس اطلاع دهند تا ما هرچه زودتر بتوانیم او را دوباره در آغوش بگیریم.