مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180105528163975062

افزایش مجازات‌های نقدی جرایم قانون صید و شکار ‌

وزارت دادگستری بنا به درخواست سازمان حفاظت محیط‌زیست خواستار افزایش مجازات‌های نقدی جرایم موضوع مواد 10 تا 14 قانون صید و شکار شده است. چون اکثر مجازات‌های نقدی که آخرین بار در سال 1375 (21 سال پیش) تعیین شده در مقابل اعمال ارتکابی بسیار ناچیز بوده و نقش بازدارنده خود را از دست داده است؛ لذا مبالغ پیشنهادی مجازات‌های نقدی جرایم مذکور در مفاد مواد 10 تا 14 قانون شکار و صید به استناد ماده (28) قانون مجازات اسلامی از طریق وزارت دادگستری جهت طرح و تصویب هیات وزیران ارسال شده است. / جام‌جم