مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180102852531844099

قیمت بلیت مترو 3 برابر می‌شود؟

براساس لایحه پیشنهادی شهرداری، قیمت بلیت مترو در برخی نقاط افزایش 120 درصدی دارد و همچنین برای سفر از حومه به تهران نیز افزایش 88 درصدی در نظر گرفته شده است.‌

به گزارش فارس، مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران گفت: قیمتها باید واقعی شود و اکنون هزینه جابهجایی به وسیله مترو سه برابر قیمتی است که مسافران میپردازند.

وی با بیان این که مشکل اصلی ما این است که تمام بار توسعه مترو بر دوش شهرداری است، ادامه داد: براساس قانون دولت موظف است یک سوم هزینه بلیت مسافران و توسعه مترو را بپردازد، اما مدتهاست این مبلغ پرداخت نشده و شهرداری تهران فقط یک سوم هزینه جابهجایی را از مردم میگیرد.

شهرداری تهران لایحهای برای افزایش نرخ کرایه مترو پیشبینی کرده که شامل بندها و تبصرههایی است. در این لایحه دقیقاً مانند طرح ترافیک جدید که در آن موضوع استفاده در ساعات پیک و غیرپیک مطرح شده در بحث مترو نیز این موضوع مدنظر قرار گرفته شده است.

جمالالدین شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز دراین باره افزود: وقتی ما در شهر تهران با ترافیک سنگین خودروها مواجه هستیم که باعث اتلاف وقت مردم میشود، پس افزایش نرخ بلیت مترو به این شکل منطقی و منصفانه نیست.

وی با تأکید بر این موضوع که بالا بردن قیمت بلیت مترو اقدام درستی نیست، عنوان کرد: این کار با سیاستهای کلی استفاده از حملونقل عمومی مانند مترو مغایرت دارد.

به گفته شهریاری، افزایش نرخ بلیت در زمان پیک، نوعی سوءاستفاده است که وقتی تقاضا برای رفتوآمد زیاد است از این فرصت استفاده کنند و پول بیشتری از مسافران بگیرند.

براساس این گزارش در چند ماه گذشته شهرداری بهدنبال گران کردن خدمات در شهر است. افزایش نرخ طرح ترافیک در تهران در دستور کار قرار گرفت و شورای شهر با این افزایش نرخ موافقت کرد، همچنین مدیریت جدید به دنبال دریافت عوارض از بزرگراهها و تونلهای شهر است.

این درحالی است که دولت سالهاست هزینه خود را در بخش حملونقل عمومی پرداخت نکرده است و همین موضوع باعث شده مترو توسعه مناسبی پیدا نکند. در سالهای گذشته شهرداری از طریق فاینانس و موارد دیگر هزینهها را تأمین میکرد، اما اکنون به نظر میرسد قرار است هزینههایی که دولت نمیپردازد از جیب مردم تامین شود.