مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180089041086681055

بررسی یارانه‌ها مراعی ماند

بررسی تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 97 به روزهای آینده موکول شد.

به گزارش فارس، محمدحسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 97 کل کشور، در صحن علنی دیروز عنوان کرد: بنابر پیشنهاد غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، با توجه به اینکه تبصره 14 (که مربوط به هدفمندی یارانههاست) در کمیسیون همچنان در حال بررسی است، بررسی آن در صحن علنی به روزهای آتی موکول شود. براساس این گزارش، علی لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت نیز عنوان کرد بررسی موضوع هدفمندی یارانهها در بودجه سال آینده به روزهای بعد موکول می شود.

نمایندگان مردم در خانه ملت در ادامه جلسه دیروز، مصوب کردند وزارتخانههای تعاون و ارتباطات میتوانند تا سقف 500 میلیارد تومان از اموال غیرمنقول خود را به فروش برسانند.

فروش داراییهای غیرمنقول دستگاههای اجرایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرایط فروش ساختمانهای ملکی دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستانهای استانها را تعیین کردند.

براساس بند (د) تبصره 12 لایحه بودجه 1397، بهمنظور تکمیل یا احداث مجتمعهای اداری شهرستانها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمانهای ملکی دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستانهای استان بهاستثنای اموال دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی را با رعایت قوانین به شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 واریز کنند.

نمایندگان مجلس همچنین تصمیمگیری درباره واریز سود حسابهای قوای سهگانه را به خزانه به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند.

نمایندگان مردم در خانه ملت برای جلوگیری از افزایش احتمالی قیمت مواد غذایی، موضوع واردات محصولات تراریخته را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاعدادند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز، 23 بهمن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 با ارجاع بند الحاقی(4) تبصره 11 این لایحه به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (4) تبصره 11 آمده که دولت موظف است علاوه بر حقوق ورودی سال 1396، حقوق ورودی واردات محصولات تراریخته مجاز را 10 درصد افزایش داده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110401 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

علی لاریجانی، رئیس مجلس در توضیح ارجاع این بند الحاقی به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 گفت: از آنجا که در جلسه گذشته این بند مورد موافقت نمایندگان قرارنگرفت و از آنجا که ممکن است این بند باعث گران شدن برخی مواردی شود که جزو آذوقه مردم است، باید بررسی بیشتری صورت گیرد.