مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180070335485663867

وزرای بهداشت پای میز گفت‌وگوی سلامت

«وزرا» عنوان برنامه‌ای است که به مرور کارنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.

به گزارش روابطعمومی شبکه سلامت، برنامهای است که در خلال گفتوگو با وزیران بهداشت جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون، تصویر روشن و امید بخشی از رخدادهای غرورآفرین نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت را پیش چشم بینندگانش میگذارد.

این برنامه به تهیهکنندگی علیاصغر صائبی در هر قسمت میزبان یکی از وزیران بهداشت میشود و موفقیتهای به دست آمده در دوره وزیر را بررسی میکند. وزرا بزودی در 11 قسمت 45 دقیقهای از شبکه سلامت روی آنتن میرود.