مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180059862290686383

برخورد با فساد نیازمند عمل است

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش برای ایجاد جو بی‌اعتمادی در کشور از سوی دشمنان تصریح کرد: ما نباید در این زمینه به دشمن کمک کنیم.

آیتا... آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: دشمن سالهاست در پی این است که بگوید فساد گسترده در کشور وجود دارد.

ما برای مقابله با چنین توطئهای، به دور از هرگونه افراط و تفریط باید برخورد جزمی موثر با فساد داشته باشیم و بدانیم که برخورد با فساد نیازمند عمل است. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی تبعیضها همچنان در خدماترسانی به مردم کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: ما وجود فساد یا مشکلات معیشتی را انکار نمیکنیم، اما قیاس منصفانه با بسیاری از کشورها نشان میدهد که وضع کشور ما آنچنان نیست که دشمنان وانمود میکنند؛ گرچه باید «وجود مشکلات» همواره در مقابل چشمان مسئولان باشد و به آنان گوشزد شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم جدیت هرچه بیشتر دادستانها در «احیای حقوق عامه» به ورود دادستان قزوین به موضوع اخذ عوارض از مردم در آزادراه اشاره کرد و گفت: من گرچه در ابتدا مخالف بودم و هنوز هم گزارش طرفهای مقابل را دریافت نکردهام، اما پس از مشاهده مستندات ارسالی از ناحیه دادستان قزوین متوجه شدم قرائن بسیاری وجود دارد که ایشان با استدلال و مبنا پیش رفته و در مقابل عوارضی که برخی شرکتها بدون استناد قانونی از مردم دریافت میکردند، اقدام کرده است. من از این دادستان محترم و شجاع تشکر میکنم. همه دادستانها باید به همین شکل یعنی نه صرفاً با استفاده از اقتدار و جایگاه خود، بلکه با استدلال قضایی و مبنای حقوقی به موضوعات مربوط به حقوق عامه ورود پیدا کنند. / میزان