مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180051986798956055

انتقاد ترامپ از هزینه‌کرد آمریکا در خاورمیانه

دونالد ترامپ دیروز از اختصاص بودجه این کشور به خاورمیانه انتقاد کرد و خواستار اجرای طرح‌های زیرساختی در ایالات متحده شد.

وی در صفحه توییتر خود نوشت: هفتهای مهم پیش روی زیرساختها خواهد بود. پس از اختصاص هفت تریلیون دلار به خاورمیانه به نحوی بسیار احمقانه، اکنون زمان آن است که در کشور خودمان شروع به سرمایهگذاری کنیم.

ترامپ قرار است دومین بودجه مورد نظر خود را منتشر کند. وی این تصمیم را برای عمل به وعدهاش در زمینه تقویت هزینههای نظامی و درخواست بودجه برای زیرساختها، احداث دیواری در امتداد مرز مکزیک و اجرای برنامههای مرتبط با درمان معتادان به مواد مخدر، اتخاذ کرده است. این طرح که در سطح گستردهای به عنوان پیشنهادهایی از سوی کنگره تلقی میشود، به احتمال زیاد با انتقاد محافظهکاران آمریکایی مواجه میشود. محافظهکاران نگران هستند جمهوریخواهان از کسری بودجه استقبال کنند. کنگره آمریکا از اختیار قانونی برای تصمیمگیری در مورد میزان هزینهها برخوردار است. / ایرنا