مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180051486050259570

عون: تهدیدات اسرائیل عملی شود جنگ‌های جدیدی رخ خواهد داد

رئیس‌جمهور لبنان با اشاره به این‌که تاکنون تهدیدات رژیم صهیونیستی در حد حرف باقی مانده است اعلام کرد: اگر تهدیدات اسرائیل عملی شود، جنگ‌های جدیدی رخ خواهد داد.

به گزارش النشره، میشل عون رئیسجمهور لبنان یادآور شد: تحریک کلامی اسرائیل برای ما مهم نیست اما اگر اجرایی شود جنگهای جدیدی در کار خواهد بود. بعید است که اسرائیل تهدیدات خود را عملی کند. اسرائیل نمیتواند در مرزهای ما دیوار احداث کند. عون گفت: اسرائیل از زمان پیداش همه کشورهای اطراف را تهدید کرده و به عنوان رژیم نژادپرست مطرح شده است و راهکارهایی که هماکنون ارائه میشود کاغذی است و به صلح با کشورهای عربی محقق نمیشود زیرا صلح با تانک، جنگنده و توپخانه محقق نمیشود.

رئیسجمهور لبنان بیان کرد: قانون انتخابات جدیداین کشور به همه اکثریت و اقلیت اجازه میدهد نماینده در پارلمان داشته باشند و برگرفته از اراده ملت لبنان خواهد بود. این قانون به تثبیت عدالت منجر خواهد شد. غالب و مغلوبی در انتخابات آینده در کار نخواهد بود و ما پارلمانی متوازن خواهیم داشت با بهترین سطح نمایندگی که بیانگر تنوع و تعدد در لبنان است. اراده صریح و آشکار درباره حفظ ثبات در لبنان وجود دارد. احدی نمیتواند انتخابات را متوقف کند. / مهر