مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180051158081047522

دلار وارد کانال 4800 تومان شد

دیروز دوشنبه در بازار آزاد، نرخ دلار وارد کانال 4800 تومان شد.

مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا از خیابان فردوسی تهران که راسته کسبوکار صرافیها اعم از صرافیهای مجاز، بدون مجوز و نیز صرافیهای بانکهاست، نشان میدهد بسیاری از صرافیها قیمت ارز را از روی تابلوهای خود جمع کردند.

در حالی که برخی صرافیها نیز تنها به خرید ارز از فروشندگان مشغول بودند و ارزی برای فروش عرضه نمیکردند، برخی دیگر با نصب نوشتههایی پشت شیشه واحد صنفی خود از اعلام نرخ خرید و فروش ارز امتناع میکردند.

خریداران ارز دوشنبه در حالی برای تهیه ارز مورد نیاز خود مقابل برخی صرافیها صف کشیده بودند که نرخ ارز مداخلهای بانک مرکزی با اختلاف 190 ریالی به بازار تزریق میشد. این در حالی است که صرافیهای منتخب بانک مرکزی که کار تزریق ارز مورد نیاز را به بازار به عهده دارند، هر دلار آمریکا را به صورت عمده به نرخ 4793 تومان عرضه میکردند. در بازار آزاد، هر یورو 6094 تومان عرضه شد که نسبت به روز شنبه 30 تومان افزایش داشت.

قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد در حالی از کانال 4800 تومان عبور کرد که هفته گذشته با افزایش عرضه ارز حاصل از پتروشیمیها، بخشی از تقاضا در بازار مدیریتشده و نرخ آن به محدوده 4500 تومان بازگشته بود.

بانک مرکزی اسامی خریداران ارز را به سازمان امور مالیاتی داد

رئیسکل بانک مرکزی در نامهای به رئیسکل سازمان امورمالیاتی کشور ضمن معرفی خریداران عمده ارز به همراه میزان دلار خریداری شده از ابتدای سال جاری تا 17 دی، خواستار رسیدگی به مبادلات این اشخاص و اقدام لازم در خصوص وصول مالیاتهای متعلقه شد.

به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، در نامه ولیا... سیف آمده است: با عنایت به لزوم استقرار ثبات در بازار ارز، استمرار روند معرفی خریداران موصوف در راستای اجرای سیاستهای کنترل بازار ارز و با هدف جلوگیری از اقدامات سوداگرانه و فعالیتهای دلالی که به کتمان درآمد واقعی و فرار مالیاتی منجر میشود، بانک مرکزی به منظور ارتقای سطح تعاملات خود با آن سازمان تا سر حد امکان و شناسایی و وصول دقیق درآمدهای مالیاتی دولت، ضمن ردیابی و تشخیص دلالان ارزی، به استخراج و ارائه اطلاعات این اشخاص اقدام کرده است. بر همین اساس و بنا بر نتایج حاصل از بررسیهای صورت گرفته در ارتباط با مبادلات ارزی در دوره زمانی مربوط به ابتدای سال جاری لغایت 17‏‏/10‏‏/1396، حجم بسیار زیادی از مبادلات دلار به نام اشخاص معدودی ثبت شده که مشخصات هویتی به همراه میزان دلار خریداریشده توسط ایشان ارسال میشود. سیف خواستار آن شده پس از رسیدگی به مبادلات اشخاص مذکور، اقدامات لازم درخصوص وصول مالیاتهای متعلقه صورت پذیرد.‏‏