مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180026411867237485

امضای تفاهم‌نامه‌ای در حمایت از اشتغال‌زایی در مناطق روستایی و عشایری

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و پست‌بانک ایران به امضا رسید.

بهگزارش جامجم، این تفاهمنامه دیروز (دوشنبه 23 بهمن 96) به امضای بهمن نامورمطلق، معاون صنایعدستی سازمان و خسرو فرحی، عضو هیأتمدیره و مدیرعامل پستبانک ایران رسید.

تفاهمنامه سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری و پست بانک ایران با موضوع اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ارائه خدمات مالی و بانکی و همچنین اعطای تسهیلات به طرحهای غیردولتی در حوزه صنایعدستی برای ایجاد مراکز عرضه و فروش محصولات صنایعدستی، فروشگاههای مجازی و الکترونیک صنایعدستی، توسعه و احداث کارگاههای تولیدی صنایعدستی، خرید و بهسازی ابزار و تجهیزات تولیدی مورد نیاز صنعتگران، تولیدکنندگان و مراکز آموزشی صنایعدستی و همچنین تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای کمتر از ده هزار نفر جمعیت به متقاضیان حقیقی، حقوقی و تعاونی در مناطق روستایی و عشایری برای ایجاد اشتغال در روستاها از محل منابع صندوق توسعه ملی و بانک بهصورت تلفیقی به امضای دو طرف رسید.

منابع مالی این تفاهمنامه به میزان 10 درصد از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی (موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری) و منابع داخلی بانک به نسبت مساوی تامین خواهد شد.

براساس این تفاهمنامه، پستبانک ایران متعهد شده است نسبت به افتتاح حساب برای سازمان و زیرمجموعه و سایر شرکتهای طرف قرارداد اقدام کند و معادل منابع موضوع قانون مذکور از محل منابع خود و به صورت تلفیقی نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کند. همچنین مدت این تفاهمنامه دو سال از زمان انعقاد قرارداد است.