مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3179969414767129860
تحلیل

سرنوشت آمریکا در منطقه

اگر بخواهیم واقعی به صحنه منطقه نگاه کنیم، تا پیش از حوادث اخیر، رژیم صهیونیستی به‌عنوان نیرویی که می‌توانست تعادل خود را در منطقه حفظ کند،‌ شناخته می‌شد. همچنین این رژیم در جنگ با اعراب این مساله را جاانداخته بود که به هیچ‌وجه امکان ندارد به او تعدی شود اما در عین حال اسرائیل حق دارد که هر گونه تعدی را انجام دهد.

بعد از جنگ 33 روزه و اقداماتی که از سوی انتفاضه صورت گرفت و تحرکاتی که آهستهآهسته در منطقه شکل گرفت، موقعیت رژیم صهیونیستی از این زاویه ضعیفتر شد. بنابراین بهانه حضور آمریکا در منطقه برای این است که رژیم صهیونیستی را از نزدیک مورد حمایت قرار دهد و نه با تصمیماتی که در شورای امنیت میگیرد یا با بودجهای که هر ساله برای کمک به رژیم صهیونیستی در نظر میگیرد. از این رو آمریکا خود را نیازمند حضور در منطقه میداند. در کنار این باید بدانیم مهره اصلی آمریکا در منطقه ـ که تا پیش از این میتوانسته منطقه را کنترل کند ـ دیگر از چنین قابلیتی برخوردار نیست. بنابراین با چنین رویکردی دیگر آمریکا خود را نیازمند بهانه دیگری نمیبیند.

وجود و حضور داعش هم عناوینی است که احتمالا مورد بهانه جوییهای آمریکا قرار گیرد. لذا در جریانات اخیر که رژیم اشغالگر قدس به سوریه تجاوز کرد و هواپیماهای آنها مورد اصابت موشک قرار گرفت و همچنین غزه را هدف حملات خود قرار داد و غزه نیز با موشک به مناطق اشغالی حمله کرد و از طرف دیگر تحرکاتی که در کرانه غربی برای مسلح کردن این منطقه بعد از به رسمیت شناخته شدن پایتختی اسرائیل در قدس از سوی آمریکا بهوجود آمد، مجموعا شرایطی را ایجاد کرده که اسرائیل احساس کند دیگر اسرائیل قدیم نیست و آمریکا هم حضور خود در منطقه را برای حمایت و تقویت رژیم اشغالگر قدس ضروری تشخیص داد. این مسائل نشاندهنده نقطه ضعف اسرائیل و آمریکاست. یعنی زمانی که یک ابرقدرت میتوانست کارها را با یک هیمنهای اداره کند، دیگر سپری شده است. بنابراین در شرایط کنونی آمریکا به ذلتی دچار شده که هیچگاه در تاریخ چنین ذلت و گرفتاری را تجربه نکرده بود. از نظر من این اتفاق نویدی است بر آنچه رهبر معظم انقلاب فرمودند مبنی بر این که عمر رژیم صهیونیستی کمتر از 25 سال است و این نشان میدهد ما به سمت سقوط رژیم صهیونیستی در حال حرکت هستیم.

در حال حاضر آمریکا امکان ترک منطقه را ندارد و در عین حال ادامه و استمرار حضورش در منطقه بعدها ضربات جبرانناپذیری را بر پیکر ایالات متحده وارد میکند. البته آمریکا در پی ضرباتی که مرحله به مرحله به او وارد میشود ممکن است بتواند در پی ضربات اولیه عکس العملی نشان دهد اما بعدها قدرتی در برابر ضربات وارده نخواهد داشت. اگر آمریکا در نقطهای عکسالعملی را نشان میدهد این واکنش مفیدی برای ایالات متحده نخواهد بود. به هر صورت مقاومت در منطقه شکل گرفته و
وارد کردن چند ضربه به کشورها به امید این که مخالفان آمریکا را از دور خارج کند، دیگر کارایی ندارد چون نهضتها به صورت پایهای و ریشهای در منطقه بهوجود آمده و بسیج مردمی در بسیاری از کشورهای منطقه در حال شکل گرفتن است و این باعث میشود آمریکا در برابر این مقاومت ناتوان جلوه کند.

علی آقا محمدی

کارشناس مسائل غرب آسیا