مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3179965898417336364

افزایش فشارها برای برکناری جاکوب زوما

این روزها فشار بر جاکوب زوما، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی برای کناره‌گیری از قدرت بیشتر شده است. حزب حاکم این کشور یا همان کنگره ملی آفریقا تاکنون چندین نشست ویژه را برای اقناع زوما به برکناری برگزار کرده است. یکی از این نشست‌ها روز گذشته در کیپ تاون پایتخت آفریقای جنوبی برگزار شد .

جاکوب زوما که برای 9 سال پرتنش که شامل افول اقتصادی و اتهامات فساد بود، ریاست بر آفریقای جنوبی را برعهده داشت، از دسامبر 2017 هنگامی که سیریل رامافوسا، معاونش جایگزین وی برای رهبری حزب حاکم کنگره ملی آفریقا شد، جایگاهش بشدت تضعیف شد. رامافوسا درحال حاضر زوما را برای کنارهگیری از قدرت تحت فشار گذاشته و تاکید دارد امیدوار است مذاکرات با رئیسجمهور به نفع کشور تمام شود. زوما که دیگر سمت بالایی در حزب حاکم ندارد نگفته آیا حاضر است قبل از پایان دور دوم ریاست جمهوریاش در اواسط 2019 به صورت داوطلبانه استعفا دهد یا خیر.

چندی پیش پارلمان آفریقای جنوبی با اکثریت آرا با طرح رای عدم اعتماد به جاکوب زوما، رئیسجمهور این کشور مخالفت کرد. براساس این گزارش، دو سوم نمایندگان از اعضای حزب حاکم در پارلمان، ضمن مخالفت با طرح رای عدم اعتماد رئیسجمهور این کشور، خواستار تداوم فعالیت سیاسی زوما شدند. این در حالی بود که هزاران نفر از معترضان در آفریقای جنوبی خواستار کنارهگیری جاکوب زوما از ریاست جمهوری هستند. اگر زوما حاضر به کنارهگیری نشود راه برای انتشار گزارش تحقیق و تفحص درباره اتهامهای مربوط به فساد علیه وی هموار خواهد شد. این گزارش قرار بود23 مهرمنتشر شود که زوما مانع آن شد. بخشی از این گزارش به اعمال نفوذ سیاسی یک خانواده ثروتمند هندی در روند انتصابهای کابینه مربوط میشود.

زومای 74 ساله تاکنون با چندین پرونده فساد مواجه بوده، اما با افت موقعیت حزب حاکم در انتخابات محلی و ضعف اقتصاد آفریقای جنوبی، انتقادها از وی افزایش یافته است.