مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3179845764431258033

رها کردن نوزاد در خیابان

پسر تازه متولد شده که در میان پارچه‌ای پیچیده و در خیابان رها شده بود، در حالی تحویل شیرخوارگاه شد که پلیس در جست‌وجوی والدین اوست.

عصر دوشنبه در یکی از خیابان‌های محله شهدای پایتخت صدای گریه‌های نوزادی توجه مردی را جلب کرد. وی در بررسی محل، نوزادی را دید که در میان پارچه‌ای پیچیده شده بود.

نوزاد پسر گریه می‌کرد و بند نافش هنوز کنده نشده بود. مرد، نوزاد را در آغوش گرفت و به سمت کلانتری 110 شهدا رفت و وی را تحویل ماموران کلانتری داد.

ماموران اظهارات این مرد را ثبت کردند و بعد از تحویل نوزاد، ساعت 17 و 40 دقیقه دوشنبه ماجرا را به سجاد منافی‌آذر، کشیک قتل دادسرای جنایی تهران گزارش دادند. بعد از هماهنگی قضایی، نوزاد تحویل شیرخوارگاه شد. تحقیقات پلیسی برای یافتن خانواده او ادامه دارد.