مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3179843057996679043
بیشتر بدانیم

معنای امضاء پشت چک چیست؟

در این ستون هر هفته نکات حقوقی و خانواده توسط شادان نیوپور، استاد دانشگاه و حقوقدان به زبان ساده توضیح داده می‌شود. ما در چک سه نوع امضا داریم که مهم هستند: یک امضاء روی چک و دو امضاء در پشت چک یا به اصطلاح حقوقی در ظهر چک .

امضاء روی چک توسط صادرکننده چک صورت می‌گیرد و به آن معناست که به‌منظور پرداخت وجه، چک امضاء و تحویل دارنده چک می‌شود .

اما امضای ظهرچک یا امضای ظهرنویسی است یا امضای ضمانت که به تعریف مختصر آنها می‌پردازیم:

الف) امضاء به‌عنوان ظهرنویسی: اگر دارنده چک اعم از این که چک در وجه تنظیم شده باشد یا چک حامل باشد بخواهد چک را به فرد دیگری منتقل کند پشت چک را امضاء و آن را تحویل فرد ثالث می‌دهد این عمل را ظهر نویسی یا انتقال حقوق و منافع چک می‌نامند .

ب) امضاء به‌عنوان ضمانت: اگر شخصی پشت چک را بابت ضمانت پرداخت توسط صادرکننده امضاء کند به این مفهوم است که من ضمانت می‌کنم که چک در تاریخ مقرر در برگه چک وصول شود و اگر نشد می‌توانید وجه آن را از من مطالبه کنید. این امضاء امضای ضمانت از چک نامیده می‌شود .

اگر پشت یک فقره چک امضاء شده باشد و عبارت به‌عنوان ضمانت و به‌عنوان ظهرنویسی در آن قید نشده باشد آن امضاء در حکم ضمانت است نه ظهرنویسی.