مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141927672790341989

مضیقه مدارس عشایری

محمدرضا سیفی، سرپرست دفتر آموزش و پرورش عشایر کشور گفت: سختی کار معلمان مناطق محروم، در مبالغ حقوق این افراد لحاظ می‌شود و معلمان عشایر را از حقوق و مزایای بیشتری نسبت به نیرو‌های عادی آموزش و پرورش بهره‌مند می‌کند. وی افزود: سهم تاسیس مدارس عشایری نسبت به مدارس معمولی از سرانه وزارت آموزش و پرورش سه برابر است، اما درحال حاضر به علت کمبود منابع مالی دولت هنوز نسبت به پرداخت سهم سرانه وزارت آموزش و پرورش اقدامی صورت نگرفته است./ میزان