مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141927464600971275

اجرای طرح «امحای خط فقر»

فاطمه رهبر،معاون حمایت ازسلامت خانواده کمیته امداد گفت: با سیاست‌هایی که از سوی رئیس‌جمهوری و دولت دردست پیگیری است در سال 97 افرادی که درآمد کمتر از دوسوم حداقل حقوق و دستمزد دارند تحت عنوان طرح امحای خط فقر تحت‌پوشش قرار می‌گیرند. وی تصریح کرد:‌ برخی از افرادی که درآمد کمتر از دو سوم حداقل حقوق ودستمزد دارند تحت پوشش بهزیستی هستند و عده‌ای نیز در زمره مستمری بگیران دولت قرار دارند که به طور قطع وزارت کار و امور اجتماعی، ترمیم حمایت‌ها از این افراد را پیگیری خواهند کرد./ پانا