مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141926058709990326
حق با شماست

شهرداری حریف موش‌ها نمی‌شود

قلندری از تهران: از شهرداری منطقه 4 درخواست می‌شود با نظافت جوی‌های آب‌ و طعمه‌گذاری در محله تهرانپارس نسبت به ریشه کنی موش‌ها اقدامی اساسی انجام دهد.

ترافیک وانتهای میوهفروشی

صادقی از تهران: وانتبارهای میوه فروش در افسریه ترافیک سنگینی ایجاد میکنند و شهرداری فقط نظارهگر این افراد است.