مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141918516018802022
جام‌جم در گفت‌و‌گو با کارشناسان پشت پرده بازی تکراری ترامپ را بررسی کرد

برجام با تحریم اضافه

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد ترامپ شب گذشته، تعلیق تحریم‌های هسته‌ای علیه کشورمان را برای یک دوره سه ‌ماهه دیگر تمدید و همزمان، تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد.

بر این اساس، 14 شخصیت حقیقی و حقوقی به فهرست تحریمها علیه کشورمان افزوده شدهاند که آیتالله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، رئیس زندان رجاییشهر و شورای عالی فضای مجازی در فهرست تحریمشدگان جدید توسط واشنگتن قرار دارند.

این اقدام ترامپ درحالیاست که برجام، این روزها وارد سومین سال اجرای خود شده و اعلام موضع دونالد ترامپ، بر ابهام شرایط افزوده است.

اعلام موضع رئیسجمهور آمریکا در مورد برجام، براساس قانون داخلی این کشور هر سه ماه یک بار صورت میگیرد و ترامپ از ابتدای روی کار آمدن همواره رویکرد تهدیدآمیزی نسبت به برجام اتخاذ کرده است.

رئیسجمهور آمریکا بارها رجزخوانی کرده و هشدار داده که برجام را قبول ندارد و از آن خارج خواهد شد. این تهدیدها هر زمانی که به موعد تمدید تعلیق تحریمها نزدیک شدهایم، افزایش یافته و رسانههای غربی نیز با برجسته کردن احتمال خروج آمریکا از برجام،گمانهزنیهای مختلفی را در این زمینه مطرح میکنند. این سیاست ترامپ در ارتباط با برجام که آن را بدترین توافق میداند در حالی است که به رغم تمدید تعلیق تحریمها در عین حال به بهانه و ادعاهای واهی علیه کشورمان به وضع تحریمهای جدید اقدام میکند.

در همین ارتباط میتوان به اظهارات وزیر خزانهداری آمریکا اشاره کرد. وی در یک کنفرانس خبری درباره اینکه آیا تحریمهای جدیدی علیه ایران در راه است، گفت: انتظار دارم تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع شود. ما همچنان به بررسی این موضوع ادامه میدهیم.

تهدید به تحریم همراه با هشدار به سایر اعضای 1+5 در خصوص خروج از برجام همچنان ادامه دارد و واشنگتن همچنان به دنبال طرحهای غیرقابل پذیرشی از جمله اصلاح برجام است به طوریکه باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا و بن کاردین، عضو ارشد دموکرات در این کمیته ابراز امیدواری کردهاند رایزنیها و اقدامات آنها بتواند از فروپاشی توافق هستهای ایران و گروه 1+5، جلوگیری کند.

هدف ترامپ کسب امتیازات بیشتر از برجام است

فرآیند افزودن تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی ایران پس از برجام، فرآیندی است که نه فقط در دوره ترامپ که در دوره اوباما نیز وجود داشته و برخی معتقدند ترامپ با تهدیدهای بیشتر، فقط قصد دارد امتیازات بیشتری از دیگر طرفها بگیرد.

حسن بهشتیپور، کارشناس مسائل هستهای در گفتوگو با جام جم با تاکید بر اینکه ترامپ به دنبال زیادهخواهی در برجام است، تصریح کرد: آمریکا به آنچه در برجام به دست آورده، قانع نیست و به دنبال کسب منافع بیشتری از این توافق است، چرا که برجام کف انتظار تائیدکنندگان آن از جمله ایران بود.

به گفته وی، اعضای 1+5 کف انتظارات را در نظر گرفتند تا بتوانند به تفاهمی دست یابند، در غیر این صورت اگر به دنبال دستیابی به حداکثر انتظارات بودند، تفاهمی نیز حاصل نمیشد.

وی با بیان اینکه برجام به نفع همه طرفهایی است که آن را امضا کردهاند، بنابراین خروج از برجام به زیان آمریکاست، افزود: وزرای خارجه، دفاع و مشاور امنیت ملی ترامپ نیز بر ضرورت ادامه حضور آمریکا در برجام تاکید کردهاند اما در عین حال ترامپ در ماجراجویی سیاسی تبلیغاتی تلاش میکند با برجام بازی کند.

بهشتیپور گفت: در عین حال آمریکا روی موضع حقوق بشر، تروریسم و واژه جعلی بیثباتسازی ایران مانور میدهد تا بتواند تحریمهای جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کند و وزارت خزانهداری آمریکا در همین حوزهها تحریمهای جدیدی علیه برخی مقامات و شرکتهای ایرانی اعمال کرده است.

تردید شرکتهای خارجی در همکاری با ایران

بازی آمریکا با برجام باعث شده تا همچنان پس از گذشت دو سال از اجرایی شدن این توافق، طرفهای خارجی در مورد همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران مردد باشند و کشورمان از منافع برجام بهرهمند نشود.

حمیدرضا مقدمفر در همین زمینه با بیان اینکه سیاست ترامپ در مورد برجام موجب تعلیق فعالیت و همکاری شرکتهای خارجی با ایران شده است، تصریح کرد: حداقل زیان رویکرد ترامپ در قبال برجام، تردید شرکتهای خارجی در همکاری با ایران است و البته ترامپ نیز به دنبال همین اتفاق است.

این کارشناس مسائل استراتژیک افزود: ترامپ قادر به اتخاذ اقدام صریح و مستقیمی در مورد برجام نیست، چرا که افکار عمومی دنیا و متحدان این کشور خروج آمریکا از برجام را بر نمیتابند.

وی افزود: در عین حال آمریکاییها نمیتوانند به تعهدات خود مطابق برجام پایبند باشند چرا که در این صورت باید عقبنشینی داشته و مواضع اصولی ما را در برجام بپذیرند.

این کارشناس مسائل بینالملل گفت: امروز در داخل کشورمان اجماع نظری در مورد نوع مواجهه با خروج آمریکا از برجام وجود دارد اما مقداری در مواضع رسمی دچار سستی شدهایم و باید دیپلماسی کشورمان فعالتر بوده و آمریکا متوجه جدیت ما در این مورد باشد.

بیخاصیت شدن برجام و نادیده گرفته شدن تحریمها

مسعود اخوانفرد، معاون پیشین رئیس سازمان انرژی اتمی هم در گفتوگو با جامجم عنوان کرد: به واسطه اقدامات ترامپ، برجام دیگر خاصیتی برای ما ندارد و روز به روز شاهد افزایش تحریمهای این کشور به بهانههای دیگر هستیم.

وی تصریح کرد: سیاستهای ناهمگون ترامپ در مورد برجام موجب شده است که سایر تحریمهایی که علیه ایران اعمال میکند، چندان دیده نشود.

اخوانفرد افزود: آنچه در حال حاضر مشاهده نمیکنیم اعلام مواضع کشورها در قبال این گونه تحریمهای آمریکاست، این در حالی است که با مراجعه به سایت کنگره آمریکا و سایر مراجع تصمیمگیری در این کشور در مقاطع مختلف شاهد افزایش فشارها و بنبست در سیستم بانکی و روش تعاملی هستیم.

معاون پیشین رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: چنین رویکردی از سوی آمریکا در حالی است که آنها هنوز هم طلبکار هستند و ما در فضای کاملا منفعل قرار داریم.