مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141899594161711419

عاقبت کشیدن یک نخ سیگار !

نتیجه یک تحقیق نشان می‌دهد، دو سوم کسانی که سیگار را به طور موقت امتحان می‌کنند، در نهایت این کار به یک عادت روزانه‌ برای آنها تبدیل می‌شود.

به گزارش بیبیسی، در این بررسی آمده است: حداقل دوسوم افرادی که تجربه استعمال سیگار را دارند به مصرفکنندگان روزانه این ماده دخانی تبدیل میشوند.

طبق آمار به دست آمده 3/60 درصد مردم در انگلیس، آمریکا، استرالیا و نیوزیلند حداقل یکبار سیگار را امتحان کردهاند و از این میان به طور تخمینی 68/9 درصد آنها به کشیدن روزانه سیگار عادت کردهاند. کارشناسان این مطالعه اظهار کردند: این تحقیق نشان داد اولین تجربه کشیدن سیگار میتواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد و به همین دلیل خودداری از تجربه استعمال این ماده دخانی اهمیت دارد.

کارشناس ارشد این مطالعه از دانشگاه کوئین مری لندن گفت: این اولین بار است که ارتباط بین تجربه استعمال سیگار برای اولین بار و تاثیر آن در مصرف مداوم این ماده دخانی در گستره بزرگی از دادهها مورد مطالعه قرار گرفته است. به گفته کارشناسان، نرخ تبدیل شدن افرادی با یکبار تجربه استعمال سیگار به مصرفکنندگان دائمی، بسیار بالاست.