مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141899088495033559
راپورت‌های میرزا ادریس‌

خوشبختی سنگ‌پایی!

دیروز صبح جمعه، علی‌الطلوع بعد از صرف دو کاسه هلیم و نان سنگک سنگین گشتیم. لذا مجدد به بستر برگشته استراحت فرمودیم. من بعد ذلک بیدار گشته به خشایار فرمودیم حمام داغ کرده میرزا یعقوب دلاک را خبر کند بیاید ما را کیسه بکشد. برگشتنا خشایار با یک گونی بردوش در حال خره‌کش کردن وارد شد. فرمودیم چیست اینها؟ عارض شد: سنگ پا! فرمودیم: از خواب بیدار شده‌ایم حال مزاح نداریم... عارض شد: به سبیل همایونی قسم سنگ پاست...!

دم دستمان هیج نبود پرت کنیم سمتش فقط مقادیری فحش نثارش کردیم، سبک شدیم! عارض شد: توضیح میدهم، رخصت بفرمایید. فرمودیم: حرف رایگان تحویلمان بدهی شخصا به درخت آویزانت میکنیم. گفت: چشم. بعد ادامه داد در کاغذ اخبار خوانده است که اطبا و علمای اکنون بعد از کلی تحقیق و پژوهش به این رسیدهاند که سنگ پا کشیدن علاوه بر اینکه سلولهای مرده پوست کف پا را از بدن جدا میکند و باعث طراوت پوست پا میشود، مزید علی ذلک باعث خونرسانی مطلوبتر به اندام پایین بدن مثل ساقها و رانها شده و سردرد نیز کاهش میدهد و غلظت خون را میکاهد. فرمودیم: خب!

عارض شد: همین دیگر بر امحا و احشای داخلی نیز اثر نیکو گذارده و کلا حال خوب کن است. فرمودیم: ملتفتیم ما خودمان سنگپاکش قهاری هستیم و اثراتش را به رایالعین نیز بارها دیدهایم. یک سنگپا که ابتیاع کنی ده سال کار میکند. علت این را که یک گونی ابتیاع کردهای ملتفت نشدهایم. عرض کرد: یک گونی نیست بیشتر است! یک نیسان اجاره کرده از سر تا ته بازارچه هرچه سنگ پا بود را به نقد خریدیم. فرمودیم: چرا دیوانه؟ عارض شد: بعد از اعلام این خبر احتمال دارد بسیاری از رعیت هجوم بیاورند به سمت ابتیاع سنگ پا و ما منوپول همه سنگپاهای محل را در اختیار گرفته به قیمت گزاف فروخته خرپول میشویم و به خوشبختی سلام میکنیم. فرمودیم: یک دانه از سنگ پاهایت را بیاور ببینیم. آورد داد به تماشا مشغول بودیم که حواسش پرت شد. چنان با سنگ پا برفرقش کوبیدیم که سنگپا توی سرش خرد شد. الساعه مثل اسب گلولهخورده به خود میپیچد. امیدواریم ارتحال کند از دستش خلاص شویم... .