مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141883200859134494

درخواست اشد مجازات برای قاتل مادر و پسر

پرونده مرد جنایتکار که به خاطر بدهی 125 میلیون تومانی موجب قتل هولناک مادر و پسری شده بود، به دادگاه ارسال شد تا او بزودی محاکمه شود.

به گزارش جامجم، بهروز مردی 39 ساله است که به اتهام قتل مادر و پسری بازداشت شده و در زندان به سر میبرد. ماجرای این جنایتها زمانی فاش شد که زنی میانسال که مدیر شرکت کاریابی بود 27 اسفند 94 در دفتر کارش در خیابان کارگر شمالی با ضربههای چاقو به قتل رسید. ماموران در جریان قتل او ردپای بهروز را که مدتی کارگر خدماتی وی بود، به دست آوردند و وی اردیبهشت 95 بازداشت شد.

او در جریان تحقیقات اعتراف کرده بود که 125 میلیون تومان پول سرمایهگذاری شده از سوی این زن و پسرش را برای خودش تصاحب کرده بود. زمانی که آنها پولشان را خواستند ابتدا پسر مدیر شرکت را در سنقر به قتل رسانده و پس از سفر به تهران زن میانسال را هم کشته است. با افشای این دو جنایت و بازسازی صحنه قتل، متهم روانه زندان شد. همچنین خانواده مقتولان با حضوردر شعبه هفتم بازپرسی دادسرای جنایی تهران از عامل جنایت شکایت و برای او درخواست قصاص کردند.

با گذشت نزدیک به دو سال از این جنایتها، متهم به قتل از زندان به شعبه هفتم بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شد و درآخرین جلسه بازپرسی به قاضی بخشوده گفت: من قبول دارم مادر و پسر را به قتل رساندهام. هفت سال قبل که برای انجام کارهای خدماتی به تهران آمدم، با مقتولان آشنا شدم. بعد از آن در دفتر کاریابی آنها به کارم ادامه دادم. آنها پولهایشان را برای سرمایهگذاری به من داده بودند که پس ندادم و همین باعث شد دستم به خون مادر و پسر آلوده شود.

وی افزود: زن میانسال را با روسریاش خفه کرده و بعد چند ضربه چاقو به او زدم و از گاوصندوق دفترش مدارکم و 170 هزار تومان برداشتم. پسر او را هم با شلیک گلوله کشته و جسدش را دفن کرده بودم. این ماجرا باعث شد من زندگیام را از دست بدهم. خانوادهام دچار مشکلات فراوانی شدند. من گفتههای قبلیام را قبول دارم.

متهم با تجدید قرار قانونی به زندان بازگشت و پرونده او به اتهام مباشرت در دو فقره قتل عمدی با صدور جلب به دادرسی بزودی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال خواهد شد تا او به اتهام قتل مادر و پسر پای میز محاکمه قرار بگیرد.