مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141865361141485042

تجمیع کارت‌های بانکی با کارت هوشمند

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، با بیان این‌که پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.

به گزارش ایرنا، محمد بیگی به برگزاری جلسه مشترک بانک مرکزی با بانکها اشاره کرد و افزود: یکی از موضوعهایی که هماکنون در حال بررسی و اجرایی شدن است بحث آمادهسازی بانکها برای پیادهسازی استانداردهای امنیتی و صدور کارتهای هوشمند است.

بیگی، پرداختهای خارج از کشور را یکی دیگر از ابزارهای هوشمندسازی کارتهای بانکی برشمرد و اظهار کرد: این کارتها ریالی هستند و مشتری از همین کارت در خارج از کشور استفاده میکند به این صورت که با توجه به نرخی که با بانک توافق شده، بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده اما از حساب مشتری ریال برداشت میکند.

وی ادامه داد: هزینه صدور این کارتها با توجه به قابلیتهایی که دارند در محدوده 10 هزار تومان خواهد بود.