مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141862022985529032

یک‌چهارم هزینه‌های دولت ایران، پرداخت حقوق است

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد طی سال‌های 2005 تا 2016 به طور متوسط 25 درصد هزینه‌های دولت ایران مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان بخش عمومی بوده است.

سهم حقوق کارمندان از کل هزینههای دولت در ایران بالاتر از متوسط این رقم در کشورهای درحال توسعه بوده است. متوسط سهم حقوق کارمندان به کل هزینههای دولت در کشورهای درحال توسعه طی سالهای 2005 تا 2016 بالغ بر 20 درصد بوده که 5 درصد از این رقم در ایران کمتر بوده است./ تسنیم