مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141840287342811107

تسهیلات صفر درصدی برای پروژه‌های خراسان‌جنوبی

استاندار خراسان‌جنوبی از پیش‌بینی طرحی برای ارائه تسهیلات صفر درصدی به سرمایه‌گذاران پروژه‌های نیمه تمام استان خبر داد و گفت: سود این تسهیلات را استانداری پرداخت خواهد کرد.

به گزارش مهر، محمدمهدی مروجالشریعه، پنجشنبهشب گذشته در نشست خبری استانداران ادواری خراسان جنوبی بیان کرد: بیش از 72 هزار طرح نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد که انجام آنها نیازمند اعتبار زیادی است.

وی با بیان اینکه برای اجرایی کردن طرحهای نیمه تمام در خراسان جنوبی، آنها را به دو دسته تقسیم کردهایم، گفت: برای آن دسته از پروژههای عمرانی نیمهتمام که متقاضی سرمایهگذاری است، طرحی ارائه کردهایم.

مروجالشریعه ادامه داد: براساس این طرح، اعتبار مورد نیاز پروژه به بانک داده میشود.وی ادامه داد: سرمایهگذار نیز از بانک، تسهیلات مورد نیاز را صفر درصد اخد و استانداری سود آن را پرداخت میکند.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح تنها اجازه لازم داریم، اظهار کرد: فهرست طرحهای نیمهتمام را که امکان عملیاتی شدن دارد، آماده کردهایم.

وی گفت: حضور استانداران ادواری در استان دستاوردهای زیادی داشته است. انتقال آب از سه مسیر به خراسانجنوبی از مهم ترین دستاوردهای این نشست بود.

مروجالشریعه اظهار کرد: انتقال آب از ساحل مکران از آبهای اقیانوسی یکی از راهحلهای تامین آب مورد نیاز استان است.

وی انتقال آب از چاههای نیمه زابل را از دیگر راهکارهای تامین آب استان دانست و گفت: در حال حاضر سالیانه بیش از 2100 میلی متر آب از این چاه تبخیر میشود.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: اگر بتوانیم 250 متر مکعب از تبخیر آب بکاهیم، میتوانیم صد متر مکعب آب به خراسان جنوبی انتقال داده و 150 متر مکعب را برای دشتهای زابل استفاده کنیم. وی صرفه جویی در آب را یکی از بهترین راهکارهای تامین آب مورد نیاز بخشهای مختلف دانست و گفت: بخش زیادی از آب استان در زمینه کشاورزی مصرف میشود که باید در این زمینه صرفهجویی شود.

این مقام مسئول با اشاره به ظرفیتهای خراسانجنوبی بیان کرد: اقتصاد مرز یکی از بهترین شرایط برای درآمد زایی در خراسانجنوبی است.

مروجالشریعه با بیان اینکه درآمد بازارچههای مرزی استان گاهی به 26 میلیون تومان میرسد، افرود: باید نسبت به بازگشایی بازارچههای استان چارهاندیشی کنیم.