مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141838632737907591

درس عبرت برای شکارچیان غیرمجاز مازندرانی

قاضی دادگاه عباس‌آباد استان مازندران برای دو شکارچی غیرمجاز در این شهرستان، حکم مجازات فرهنگی صادر کرد.

براین اساس، ماموران یگان حفاظت محیطزیست عباسآباد در حین گشتزنی درحوزه استحفاظی خود دو شکارچی غیرمجاز نوجوان را قبل از شروع به شکار دستگیرکردند. این دو شکارچی با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. قاضی دادگاه عباسآباد، دو شکارچی نوجوان دستگیر شده را به مجازات فرهنگی از قبیل نوشتن تحقیق علمی زیستمحیطی درخصوص پرنده حمایت شده و مناطق حفاظت شده استان، محکوم کرد. / باشگاه خبرنگاران جوان