مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141837843622276661

راه‌اندازی قطار گردشگری در زواره

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راه‌آهن از آمادگی برای راه‌اندازی قطار گردشگری در شهر زواره در استان اصفهان خبر داد.

علی کاظمیمنش در همایش جایگاه زواره در توسعه پایدار با تکیه بر مزیت فرهنگی، تاریخی و طبیعی اظهار کرد: پس از راهاندازی موفق قطارهای گردشگری در چند مسیر، حرکت اولین قطار گردشگری تهران ـ بادرود در 16 آذرماه سال جاری از ایستگاه راهآهن تهران به سمت کویر مرکزی ایران آغاز و طبق زمانبندی انجام شد. وی با توجه به ظرفیت ریل و توسعه گردشگری در ایران افزود: تاکنون 23 قطار گردشگری وارد کشور شده و از 13 نقطه ایران بازدید داشته است. مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راهآهن افزود: با برنامهریزیهای انجام شده، شرکت راهآهن این آمادگی را دارد تا برای ادامه سیر قطار گردشگری بادرود به شهر زواره، قطار اختصاصی برای این شهر تاریخی فراهم کند. / ایسنا