مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141837598470713018

اعلام منشأ اصلی ریزگردهای سیستان

فرماندار ویژه زابل گفت: شن‌های روان در کشور افغانستان کانون بحران ریزگردها در سیستان محسوب می‌شود که این مشکل باید از ولایت نیمروز افغانستان که منشأ آن است مهار شود.

شنهای روان و وجود ریزگرد و گرد و خاک در منطقه سیستان مشکلات معیشتی زیادی را برای مردم این منطقه بهوجود آورده و سالانه جمع زیادی از مردم منطقه دچار بیماریهای تنفسی و ریوی میشوند. هوشنگ ناظری اظهار کرد: سالانه قسمت زیادی از آب چاه نیمهها تبخیر میشود که باید برای برطرف کردن این مشکل چارهاندیشی شود و طرح آبرسانی با لوله در سیستان تا حدودی از این مشکل جلوگیری میکند.وی با اشاره به وجود ریزگردها در منطقه سیستان و خشک شدن تالاب هامون گفت: اجرایی شدن طرح آبرسانی با لوله به 46 هزار هکتار از اراضی دشت سیستان تا حدودی از تبخیر قسمتی از آب چاهنیمهها جلوگیری میکند. وی خاطرنشان کرد: وجود شنهای روان و ریزگردها در منطقه سیستان به زیرساختها نیز خسارت وارد میکند که نیاز است برای برطرف کردن این مشکل اقدامات اساسی انجام شود. / تسنیم