مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141810059798311586

منتقدان را ساکت نکنید

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظارات خودرا از مسئولان جشنواره ملی فیلم فجر بیان و در این سخنان بارها به نقش رسانه‌ها و منتقدان اشاره کرد.

به گزارش مهر، سید عباس صالحی در جمع مدیران سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر حضور یافت. او در جمع مدیران و دبیران اجرایی سیوششمین جشنواره ملی فیلم فجر، چند نکته را به مدیران و دبیران جشنواره فیلم فجر یادآور شد و تاکید کرد: اصحاب رسانه و منتقدان باید این حس را داشته باشند که میتوانند براحتی انتقاد کنند. اینکه ما به اتاقهای شیشهای نزدیک شویم و فاصله خودمان را با مخاطبان از لحاظ قضاوتهای مبتنی بر حدس و گمان دور کنیم، کمک میکند به اینکه جشنواره سالمتر و کمحاشیهتر برگزار شود.

صالحی بر حرفهای برگزار شدن جشنواره تاکید کرد و گفت: باید به سمتی برویم که جشنواره را از حالت «نمایشگاه فیلم» خارج کنیم. باید به سمتی برویم که جشنواره فیلم فجر در قالب یک جشنواره سینمایی پیش برود و در حقیقت، شأن جشنواره را حفظ کنیم و از بازار نمایش فیلم، فاصله بگیریم و شأن و جایگاه سینما را حفظ کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تعامل خوب با رسانهها، اذعان کرد: تعامل و ارتباط خوب با رسانهها بخشی از برگزاری جشنواره و جشنوارههاست. یعنی هنر ارتباط با رسانهها را باید داشته باشیم و به نظر میرسد هر مقدار ظرفیت خودمان را در تعامل خوب با رسانهها و منتقدان سینمایی بالا ببریم، برپایی جشنواره را قویتر میکند. البته منظور از تعامل به طور کامل، تعریف و تمجید از برنامهها نیست یا اینکه بخواهیم منتقدی را ساکت کنیم.

او ادامه داد: رویکرد ما باید به گونهای باشد که فعالان رسانه را با این جشنواره همراه کنیم تا با آن همذاتپنداری و ما را در برگزاری جشنواره همراهی کنند. رسانهها نباید حس کنند که خبرها را باید از طریق غیررسمی پی بگیرند. رسانه باید احساس صداقت و امنیت کند. زمانیکه حس اعتماد رسانه برانگیخته شود، گرایش عمومی را نسبت به جشنواره برمیانگیزد.محمدمهدی حیدریان هم به برگزاری جشنواره به صورت منسجم و طبق برنامههای پیشبینی شده اشاره کرد و گفت که تاکنون کارها طبق برنامه و با کمترین مشکل پیش رفته است.

رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: با توجه به اینکه روحیه خود دبیر جشنواره هم، پرهیز و دوری از تجملات است، این مساله منجر به دستاوردی خوب در جشنواره امسال شده است و امیدواریم امسال با توجه به ژانر متنوع فیلمها و سطح کیفیشان، شاهد جشنواره خوبی باشیم.

در این نشست، مدیران بخشهای مختلف سی و ششمین جشنواره فیلم فجر نیز به ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده پرداختند.