مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141804744845144413

شعرخوانی بر پهنه خلیج‌فارس

ششمین کنگره سراسری شعر فرهنگیاران پاسدار در روزهای 26 و 27 دی‌ماه به میزبانی استان بوشهر به کار خود پایان می‌دهد.

حجتالاسلام محمدحسین انصارینژاد، دبیر علمی ششمین کنگره سراسری شعر فرهنگیاران پاسدار در گفتوگو با فارس ضمن اشاره به وصول 415 اثر به دبیرخانه این کنگره که مورد داوری قرار گرفتهاند، اظهار کرد: پس از داوریها 40 عنوان اثر به عنوان برگزیده توسط داوران انتخاب شد.

دبیر علمی ششمین کنگره سراسری شعر فرهنگیاران پاسدار با اشاره به اسامی داوران افزود: داور مرحله مقدماتی محمد مهدی عبداللهی و داوران مرحله نهایی رضا اسماعیلی، مصطفی محدثیخراسانی و مرتضی حیدری آلکثیر بودند که آثار را داوری کردند.

این شاعر با اشاره به این که مهمانان، روز دوشنبه 25دی وارد استان میشوند و برنامهها روز سهشنبه 26 دی با برگزاری کارگاههای آموزشی بایدها و نبایدهای شعر آیینی، ارزیابی شعر دفاع مقدس و جریانشناسی اشعار در سالن 22 بهمن برگزار میشود، خاطرنشان کرد: بازدید از منزل رئیسعلی دلواری جهت آشنایی با تاریخ پر از حماسه مردان جنوب، گشت دریایی و شعرخوانی بر عرشه کشتی جهت شورآفرینی اشعار حماسی در پهنه خلیج همیشه فارس از دیگر برنامههای جنبی خواهد بود.