مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141782566772000357

نقش رایزنی سیاسی در یک بازی دوستانه

در حالی چندی پیش خبرگزاری آناتولی به نقل از فدراسیون فوتبال ترکیه از موافقت این فدراسیون با مسابقه دوستانه با تیم ملی ایران، قبل از آغاز بازی‌های جام‌جهانی 2018 روسیه خبر داده بود که گفته می‌شود بعد از مکاتبات مقامات فدراسیون فوتبال ایران با همتایان ترکیه‌ای، یکی از معاونان دفتر رئیس‌جمهور که پیش از این سال‌ها سابقه تصدی نمایندگی سیاسی کشورمان در ترکیه را بر عهده داشته، نقش اساسی در موافقت طرف ترک با این بازی داشته است.

گفته میشود وی که به همین مناسبت ارتباط خوبی با مقامات ترکیهای دارد، در تماس با وزیر ورزش و مقامات ارشد دولت ترکیه موضوع مکاتبه فدراسیون فوتبال را پیگیری و موافقت نهایی در این زمینه را اخذ کرده است. بر همین اساس، دیدار دوستانه تیمهای ملی فوتبال ترکیه و ایران قبل از شروع جامجهانی 2018 روسیه برگزار خواهد شد.

بررسی گزینه اردوی اروپایی

کارلوس کیروش که در اروپا به سر میبرد، این روزها با توجه به برنامه قبلی خود که به فدراسیون فوتبال ارائه داده، گزینههای مختلف را برای اردوی تیم ملی در اردیبهشت ماه مورد بررسی قرار میدهد تا ملیپوشان ایران در اردیبهشت بخش مهمی از اردوی منتهی به جامجهانی را در بهترین شرایط پشتسر بگذارند. اتریش، یونان و ایتالیا از گزینههای اردوی اروپایی ایران به شمار میآیند.