مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141768366249710785

حزب‌الله عامل ثبات لبنان است

نخست‌وزیر لبنان در گفت‌وگو با یک روزنامه آمریکایی تاکید کرد حزب‌الله عامل ثبات این کشور بوده و او قصد مقابله با آن را ندارد.

به گزارش مهر، سعد حریری نخستوزیر لبنان در گفتوگو با روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال، تاکید کرد حزب الله یکی از احزاب سیاسی رسمی در لبنان به شمار میرود و عامل ثبات این کشور نیز هست. بر اساس این گزارش، وی افزود: ما قصد مقابله و مواجهه با حزبالله را نداریم. نخستوزیر لبنان در خصوص عربستان گفت: سعودیها هیچ گاه به صورت مستقیم در امور لبنان دخالت نکردند. امیدوارم عربستان برای کمک اقتصادی به لبنان آماده باشد.