مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141757188148089426

هشدار جمعیت الوفاق درباره هتک حرمت علما در بحرین

جمعیت الوفاق بحرین بر ضرورت اقدام جامعه بین‌الملل برای توقف هدف قرار گرفتن شیعیان و حمایت از آزادی عقیده و بیان در این کشور تاکید کرد.

به گزارش رسانههای بحرینی، رژیم آل خلیفه، شیخ حمزه الدیری، روحانی این کشور را که به اتهام همبستگی با آیتالله شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی انقلاب بحرین به یکسال حبس محکوم شده بود، دستگیر کرد.

رژیم آل خلیفه 12 دی نیز شیخ محمود العالی، نایب رئیس مجلس علمای شیعیان بحرین را به اتهام همبستگی با آیتالله شیخ عیسی قاسم بازداشت کرد. مزدوران آلخلیفه، 2 خرداد به منطقه الدراز و منزل آیتالله شیخ عیسی قاسم یورش برده و ضمن به شهادت رساندن شش نفر، دهها نفر را دستگیر کردند و از آن روز تاکنون شیخ عیسی قاسم در اقامت اجباری بهسر میبرد و هر کسی که با ایشان اعلام همبستگی کند، دستگیر می‌‌شود. جمعیت الوفاق بحرین در بیانیهای ضمن محکوم کردن بازداشت شیح حمزه الدیری، اعلام کرد این بازداشت در ادامه هدف قرار دادن علمای دینی بحرین و در راستای تحقیر و تجاوز به کرامت و حقوق شیعیان در بحرین صورت گرفته است.

در این بیانیه بر ضرورت اقدام جامعه بینالملل برای توقف هدف قرار گرفتن شیعیان و حمایت از آزادی عقیده و بیان در این کشور تاکید شده است. / تسنیم