مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141755436908540853
2 سال بعد از اعدام شیخ نمر، گروه‌های معارض سعودی انسجام می‌یابند

عربستان علیه آل‌سعود

اکنون که دو سال از شهادت شیخ محمدباقر النمر، روحانی سرشناس عربستان به‌دست رژیم بنی‌سعود می‌گذرد، به نظر می‌رسد مخالفان تاج و تخت پادشاهی این کشور روزبه‌روز بر قدرت خود در جهت مقابله با این رژیم جاهلی و دیکتاتور افزوده‌اند.

پیش از این، مخالفان بنیسعود به دلیل سرکوبهای پلیسی شدید و حذف فیزیکی و همچنان تعقیب از سوی رژیمهای همپیمان با زمامدان ریاض در کشورهای مختلف بویژه خاورمیانه، امکانی برای ابراز مخالفت خود نداشتند، اما در سایه رشد تدریجی مخالفتها بویژه در منطقه الشرقیه ـ جایی که شیعیان عربستان اکثریت جمعیت آن را تشکیل میدهند ـ مخالفتها روبه فزونی گرفت و رهبران شیعی از عدم توجه دولت مرکزی به این منطقه که ذخایر نفتی عربستان در زیر خاک آن قرار دارد، زبان به شکایت گشودند.

در این میان شیخ نمر پرچمداری مخالفت علنی علیه فساد و سرکوب بنیسعود را بهدست گرفت و در این زمینه وی باوجود محدودیتهای شدید پلیسی و دستگیریهای متوالی در زمره منتقدان جدی حاکمیت بنیسعود قرار گرفت. اما جوخه ضدتروریستی سعودیها، این شیخ بیدفاع را مورد تهاجم قرار داده و درحالی که وی را با شبیخون به ماشین حامل او، بشدت زخمی کرده بود، بازداشت و بعد از مدتی حکم اعدام این شیخ مبارز و نستوه صادر شد.

از طرفی در حال حاضر، یک شاخه از خاندان حاکم به دلیل اقدامات انحصارطلبانه بن سلمان که در جهت تحکیم قدرت و حذف رقبای احتمالی انجام داده است، به صف مخالفان علنی و غیرعلنی وی پیوستند و این امر از یکسو روند تزلزل در خاندان حاکم را نشان میدهد و از سوی دیگر قدرتگیری مخالفان سیاسی در سایه بلبشوی حاصل از جنگ قدرت میان جناحهای متعدد خاندان بنی سعود را مینمایاند.

در این زمینه، معن الجرباء ، رئیس قبایل عربستان، جنبشی را بهنام الکرامه تأسیس کرد که در این مقطع زمانی قابل توجه است. در خبری که سایتهای لبنان آوردند، گفته شده معارضان عربستانی، خود را برای اعلام جنبشی به نام «کرامه» آماده میکنند؛ جنبشی که بر اصلاحات در عربستان و نیز حمایت از مقاومت در لبنان و فلسطین تأکید دارد.

بنا به گزارش وبگاه «العهد» جنبش معارضان برای اصلاحات در عربستان و حصول حقوق شهروندان در این کشور تلاش و علاوه بر آن بر حمایت از مقاومت در برابر رژیم اشغالگر اسرائیل در لبنان و فلسطین تأکید میکند. در بیانیه این جنبش آمده است؛ ما خواستار مجازشدن تشکیل احزاب سیاسی و مجلس شورا هستیم. تشکیل حکومت باید مستقیما از (طرف) خود مردم باشد نه خانواده حاکم. همچنین در معرفی جنبش آمده است کرامه، جنبشی مردمی برای اصلاحات و دستیابی به حقوق ملت در عربستان بوده و معتقد است ملت تنها صاحب حق در تعیین سرنوشت و انتخاب نظام حاکم است. بنیانگذار جنبش تاکید کرده کرامه جنبش مردمی و عربی است و سیاسی نیست. این جنبش از حقوق قبایل و افرادی که به دلیل جنگهای وهابیت مورد حمایت استعمار انگلیس، کوچ اجباری داده شدند، حمایت میکند، باید به اینها غرامت پرداخت و حقوقشان بازگردانده شود. جنبش کرامه تاکید کرده کشورهای خلیج (فارس) و جزیرة العرب را میراث امت میداند و آنها را به انضمام به محور مقاومت و پایان دادن به همکاری با آمریکا میخواند. ما معتقدیم پایگاههای نظامی آمریکا در این کشورها، منبع تهدیدی برای امت عربی و کشورهای همجوار اسلامی است.

بردگی در سایه آلزایمر سیاسی

یک شاهزاده نویسنده و تحلیلگر سعودی، فساد سیاسی و مالی گسترده در این کشور را وخیم و ناگوار توصیف کرده است.

خالد الفرحان، شاهزاده مخالف سعودی در کتاب خود با عنوان «مملکت سکوت و بردگی در سایه آلزایمر سیاسی» که بتازگی منتشر شده است، اوضاع داخلی عربستان را روایت میکند که به علت فساد مالی و سیاسی رو به وخامت گذاشته است.

این نویسنده تاکید کرد که فساد مالی و سیاسی، بحرانهای متعدد در عربستان را تعمیق بخشیده و تنها راه حل این وضعیت، ایجاد تغییری ریشهای و فراگیر در عربستان است.

خالد الفرحان که سال 2013 میلادی به آلمان پناهنده شد، بخشهایی از کتاب خود را در توییتر منتشر کرده و در آن آورده است: ایجاد هرگونه تغییری در عربستان تنها از طریق یکی از اهرمهای فشار خواه سیاسی یا رسانهای یا مردمی میسر است و باید تنها با تلاش واقعی داخلی و مردمی دل به ایجاد تغییر بست.

وی همچنین از اوضاع ناگوار در عربستان و جهان عرب و اسلام ابراز تاسف کرد و نوشت: من آینده را پیشبینی کردم، لذا در سال 2013 میلادی جدایی خود (از خاندان سعودی) را اعلام و علل آن را تشریح کردم. من سپس در مطالبم در توییتر مسیر این ناکامی سیاست عربستان را تشریح کردم. این سیاست نه تنها بر شهروندان عربستان و وجهه سرزمین حرمین شریفین تاثیر منفی گذاشته است بلکه فراتر از آن، باعث تلاش برای تضعیف اسلام و مسلمین و تلاش عمدی برای تحقیر و نابودی ملت عربستان و سایر ملتهای عربی شده است.

الفرحان در کتابش اشاره کرده است که حکومت در عربستان نهتنها به شریعت خدا بلکه حتی به ساختارهای وضعی و قانونی خود پایبند نیست و حکام سعودی همه سیاستها و تصمیمات و رفتارهای خود را براساس خواست و میل شخصی میگیرند.

خالد الفرحان در کتاب خود همچنین روشی را روایت میکند که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی از طریق آن در تلاش برای برقراری روابط با رژیم صهیونیستی است.

این نویسنده در کتاب خود همچنین اقدامات بن سلمان در تامین منافع رژیم صهیونیستی را به زیان منافع و آینده و سرنوشت عربستان روایت میکند و از آنچه آن را «آمریکایی کردن جامعه و تلاش بی وقفه بن سلمان برای عادی سازی کامل روابط با رژیم صهیونیستی به منظور راضی کردن آنها از خودش به منظور رسیدن به تاج و تخت میداند»، سخن میگوید.

الفرحان معتقد است که نقشه حکام سعودی (برای عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی) با سرعت به پیش میرود. وی در این زمینه به همدستی سه جانبه عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه شهر اشغالی قدس و مساله فلسطین اشاره کرد که مساله اساسی امت اسلامی به شمار میرود. علاوه بر این، کتاب «مملکت سکوت و بردگی در سایه آلزایمر سیاسی» به دستور بن سلمان در بازداشت شاهزادگان و بازرگانان اشاره میکند و مینویسد: وضعیت روشن است و هدف سیاسی بن سلمان سلطه بر اموال و از بین بردن هرگونه نقدی با هر گرایشی است.

نویسنده کتاب افزود: بن سلمان نهتنها اموال خزانه را در اختیار خود گرفته بلکه به پولهای شاهزادگان دستاندازی کرده است.

الفرحان همچنین به شیوه برخورد مسئولان سعودی با مخالفان سیاسی اشاره کرد و نوشت: سیاست داخلی عربستان بر مبنای سرکوب و ارعاب هرگونه جریان مخالفِ مشروع و مسالمتآمیز و استفاده از دستگاه قضایی برای توجیه این سرکوب استوار است.

این شاهزاده مخالف تصریح کرد: در برهه اخیر، صدور احکام زندان یا قتل ظالمانه منتقدان سیاست حکومت سعودی یا کسانی که از تبلیغ این سیاست سرباز میزنند، یا هر شخصیتی در داخل خاندان حاکم سعودی، افزایش یافته است. الفرحان در کتاب خود همچنین به دخالتهای عربستان در امور داخلی کشورهای منطقه بویژه تجاوز به یمن که هزاران قربانی در این کشور بر جای گذاشته است، میپردازد و این دخالتها را برای عربستان «بیهوده و زیانبار» توصیف میکند.

الفرحان درنهایت تاکید میکند: مشکلات عربستان سطحی و موقت نیست بلکه عمیق است و به طور مستقیم با فساد سیاسی و مالی و سوءاستفاده از قدرت و مدیریت امنیتی و دنبالهروی دستگاه قضایی و مجلس شورا از قوه مجریه در ارتباط است.

بن سلمان باید دادگاهی شود

سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار مجازات و تحریم بینالمللی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به خاطر «جنگ احمقانه» عربستان علیه یمن شد که هزاران قربانی برجای گذاشته است.

پایگاه خبری النشره گزارش داد ساره لیا مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیدبان حقوق بشر جنگ کنونی در یمن را «احمقانهترین جنگ و جنگ بیمعنی ائتلاف عربی» توصیف کرد که «هیچ راهبردی ندارد و اهدافش شکبرانگیز است.» وی افزود: سازمان دیدبان حقوق بشر خواهان اعمال تحریم علیه ائتلاف عربی و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی شده است که باید او و سایر مسئولان سعودی مجازات شوند. ساره لیا گفت: همه در ویرانی یمن شریک هستند و دیدبان حقوق بشر دفاتری در یمن دارد که استفاده عربستان از برخی سلاحها و فروشندگان آنها به عربستان را مشخص کردهاند.