مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141729367362354648
میرزاپور در رقابت‌های کشتی پهلوانی، رفتار پهلوانانه داشت

صادق زاده بازوبند پهلوانی بست

فینال رقابت‌های کشتی پهلوانی آن‌گونه که انتظار می‌رفت، نبود و ورزشی که باید بدون حاشیه، ارزش‌های پهلوانی را به نمایش بگذارد با اتفاقات زیادی همراه بود. این رقابت‌ها با گرامیداشت زنده‌یادها عباس زندی و علیرضا سلیمانی در مشهد برگزار شد و جابر صادق‌زاده با شکست احمد میرزاپور به عنوان پهلوانی سال 96 رسید.

در این مبارزه صادقزاده در حالی که از حریفش عقب بود، با به روی پل بردن حریفش به برتری با ضربه فنی رسید. سال گذشته نیز این دو کشتیگیر به دیدار پایانی رسیده بودند که صادقزاده در سال قبل هم بازوبند پهلوانی را بر باز و بسته بود.

جابر صادقزاده درباره اتفاقات کشتی پایانی گفت: تماشاگران مشهدی دوست داشتند احمد میرزاپور کشتی را با پیروزی به پایان برساند اما جذابیتهای کشتی همین صحنههاست. از دید من بازوبند پهلوانی یک موضوع نمادین است که شاید خیلیها هفته بعد این موضوع را فراموش کنند و چیزی که خواهد ماند، رفتار و منش قهرمانی در کشتی است. از دید من احمد میرزاپور، پهلوان واقعی است و فرقی نمیکند من یا ایشان قهرمان ایران شویم. موضوع مهم، این رفتار پهلوانانه است که تمام تلاش خود را کرده است تا این شرایط را ادامه دهم.

رفتار جوانمردانه احمد میرزاپور، پس از انجام دیدار فینال کشتی پهلوانی و همراهی و حضور وی در کنار جابر صادقزاده روی تشک مسابقات در هنگام اهدای بازوبند پهلوانی کشور، با توجه به شرایط خاص مسابقه فینال؛ رفتار بسیار ارزشمندی از سوی این کشتیگیر خراسانی بود که مصداق رفتار پهلوانانه است.

وی در شهر خود در مقابل دیدگان تماشاگران مشتاق خراسانی که همگی بهدنبال پیروزی او بودند و در شرایطی که مردم به نحوه قضاوت داوران اعتراض داشتند، بازنده اعلام شد و برای کمک به حضور جابر صادقزاده و اجرای مراسم اهدای بازوبند پهلوانی او و کاهش فضای ملتهب میان مردم علاقهمند و معترض به نتیجه مسابقه، در کنار جابر صادقزاده قرار گرفت تا مراسم اهدای بازوبند رقیبش در فضایی آرام و بهدور از اعتراضات شدید مردم ناراضی از نحوه قضاوت داوران برگزار شود.

تماشاگران نیز با وجود ناراحتی و اعتراض خود، به احترام این رفتار جوانمردانه میرزاپور، اجازه برگزاری مراسم اهدای بازوبند به رقیب کشتیگیر هم استانی خود را در فضایی مناسب دادند.