مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141561852766970093

کشت گلخانه ای راهکاری برای تغییرات اقلیمی

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع‌طبیعی استان زنجان گفت: معضلات در حوزه کشاورزی بسیار زیاد است که نمی‌شود کنترل کرد.

به گزارش ایسنا، «محمدباقر آقاجانلو» با اشاره به تغییرات اقلیمی و مشکل آب، اظهار کرد: راهکار عمدهای که میتوان در این باره در نظر گرفت در واقع کشت گلخانهای است، در حالی که کشاورز ما با کشت محصول در محیط باز و با بهترین راندمان آبی کمتر از 200 لیتر مصرف نمیکند و فاصله میان مصرف آب در محیط باز و گلخانهها باور کردنی نیست و باید به این سمت حرکت کرد و چارهای نداریم و باید سریعتر از دنیا در این مسیر وارد شویم.

وی گفت: با صراحت میتوان اعلام کرد که برنامههایی که وزارتخانه برای بحث توسعه گلخانهها ارئه داده، برنامههایی نیست که ما را به آن شتاب لازم برساند و با این شرایطی که ما پیش میرویم رسیدن به این نقطهای که مد نظرمان است، ممکن نیست.

این مسئول تصریح کرد: باید دو کار اساسی برای بهبود شرایط باید انجام دهیم که در مرحله نخست کنترل و محدودیت بسیار شدید کشت محصولات در فضای آزاد است که باید به شدت محدود شود. موضوع دوم حمایت از توسعه گلخانههاست که به صورت جدی نمیبینیم.