مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141561200143304047

تبدیل باغ‌های کن به پارک عمومی

وزیر راه و شهرسازی ضمن رد مصوبه کمیسیون ماده 5 شهرداریها گفت: بر اساس تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری، باغ‌ها کن تهران به پارک عمومی تبدیل می‌شود، زیرا باغ‌ها کن، آخرین باقی‌مانده‌های فضاهای سبز پیرامون تهران است و صیانت از آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

به گزارش ایرنا عباس آخوندی در چهاردهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در بررسی طرح ساماندهی و صیانت از باغها کن، تاکید کرد: صیانت از باغها کن آنقدر اهمیت دارد که باید ردیف بودجه ای برای حفظ آن اختصاص یابد و ما در سیستم اجرایی تلاش میکنیم تا اینکار محقق شود.

آخوندی با اشاره به اینکه نباید حفظ باغها کن را به یک محله محدود کرد، گفت: صیانت از باغها کن، به دلیل اهمیت پایتخت، موضوعی ملی است و باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که در این مورد برای پایتخت سیاستگذاری میکنیم.

آخوندی افزود: در حال حاضر شاهد وارونگی هوا و آلودگی بیش از حد هوای پایتخت هستیم که همه اینها نشان میدهد در مورد محیط زیست مسئولیت ما جدی است و باید غیرقابل سکونت بودن شهر را به دلیل آلودگی بیش از حد هوا و همچنین حمل و نقل عمومی ناکافی مورد بازنگری قرار دهیم و به بهبود آن کمک کنیم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در مورد بارگذاریهای بیشتر در باغهای شهر تهران و بویژه باغهای کن، تاکید میکنم که شورایعالی با هرگونه بارگذاری اعم از سبک و سنگین مخالف است.

رئیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با بیان این که بیش از سه دهه است که شهرداریها مسیر بیقانونی را طی کردهاند، افزود: در پنج سال گذشته، بارگذاریهای بیش از اندازه در منطقه یک تهران، آن منطقه را به مرحله بحرانی کشانده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل نیز با اجازه بارگذاری حتی اندک در باغهای کن که تنها باقی مانده فضای سبز تهران هستند به شدت مخالفیم، زیرا این کار، قانونی کردن تخلف است و شاهد آن وضعیتی هستیم که در نقاط مختلف پایتخت رخ داده است.وزیر راه و شهرسازی ضمن انتقاد از بارگذاریهای بیش از اندازه در مناطق مختلف تهران به منطقه یک اشاره کرد و گفت: قرار بود در 20 سال آینده منطقه یک، جمعیتی 350 هزار نفر داشته باشد اما هم اکنون 650 هزار نفر جمعیت دارد و اینها همان تخلفات اندکی است که به مرور وضعیت شهر را بحرانی کرده است.