مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141552967643648969

حفر چاه‌های غیرمجاز؛ پیامد منفی کم آبی در گیلان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: در سال‌هایی که استان مواجه با بحران کم آبی می‌شود، کشاورزان اقدام به حفر چاه‌های سطحی و کم عمق می‌کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سازمان جهادکشاورزی گیلان، مهندس علیرضا شعباننژاد گفت: کشاورزی در گیلان، حرفهای صد درصد خصوصی است و هر اقدام موفقیت آمیزی منوط به مشارکت گسترده مردم است و با مدیریت منابع آبی میتوان در برابر بحران خشکسالی مقاومت کرد.

وی افزود: یکی از ملزومات کشاورزی اساسی اقدام کشاورزان به شخم زمستانه است و کشاورزان با بهرهگیری مناسب از تقویم زراعی استان میتوانند از آسیبهای ناشی از خشکسالی و غیره مصون باشند.

شعباننژاد ادامه داد: هرساله با حضور نمایندگانی از استانداری، هواشناسی، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها و تشکلهای مردم نهاد اقدام به تهیه تقویم زراعی میشود که بر اساس آن شخم زمستانه باید حداکثر تا 10 فروردین پایان یابد.

وی تصریح کرد: در سالهایی که استان در مواجه با بحران کم آبی قرار میگیرد، کشاورزان به ناچار اقدام به حفر چاههای سطحی و کم عمق میکنند که در بعضی موارد ممکن است بدون مجوز باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: از پیامدهای منفی این امر، افت سطح آب زیرزمینی و در اراضی ساحلی خطر ورود آب شور دریا به سمت اراضی کشاورزی است.وی افزود: نظارت بر حفر چاههای غیرمجاز طبق قوانین و مقررات بر عهده شرکت سهامی آب منطقهای است و این سازمان نیز به منظور ساماندهی و حل مشکلات آماده همکاری با آب منطقهای استان است.