مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141552675511429899

سود محصول مرکبات جنوب کرمان در جیب دلال‌ها

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان گفت: سود محصول مرکبات جنوب کرمان به جیب دلال‌ها می‌رود.

به گزارش ایسنا، احمد احمد پور اظهار کرد: قیمت تمام شده هر کیلو محصول پرتقال برای کشاورز حداقل چیزی معادل 15 هزار ریال است و دلالها از باغدار زیر قیمت تمام شده، محصول را میخرند. درحقیقت چیزی جز ضرر و زیان نصیب کشاورزان باغدار نمیشود و سود محصولات به جیب دلالان میرود.

وی بیان کرد: سطح زیر کشت باغها مرکبات جنوب کرمان معادل 34 هزار هکتار است. قریب 20 رقم محصول تجاری نزدیک به ارگانیک از این باغها محصول تولید میشود.

عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان افزود: باید زمینه حمایت از باغداران فراهم شود تا کشاورز محتاج دست دلالها نباشد.

احمد پور گفت: مهمترین مزیتهای محصول مرکبات جنوب کرمان، تنوع رقم تولیدی آنهاست که نزدیک به محصول ارگانیک هستند. کیفیت این محصول در کشور و حتی خاورمیانه بی نظیر است.

وی افزود: چالشهای دیگر این بخش، نبود صنایع تبدیلی و بسته بندی و صنعت حمل و نقل مناسب است که مسئولان باید با برنامه ریزی دقیق خصوصا توسعه بخش خصوصی و با حمایت از سرمایهگذاران زمینه صادرات و ایجاد بازارهای جدید را فراهم کنند.

احمد پور، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان اظهار کرد: احیای باغها قدیم و جایگزینی ارقام تجاری هم میتواند نقش موثری در توسعه باغها و اقتصاد کشاورزی جنوب کرمان داشته باشد.