مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141548133196538855

خلاقیت در تولید مرکبات

جوان رودسری 22 گونه مرکبات را روی یک اصله درخت پیوند زده است.

به گزارش ایسنا- میلاد نجفعلی پور جوان خلاق اهل روستای حاجی آباد رودسر در ابتکاری جالب، 22 نوع مرکبات را روی یک اصله درخت نارنج پیوند زد.

وی گفت: هماکنون 10 گونه از این مرکبات پیوند زده شده شامل لیموترش گوشبزی، لیموترش خوشهای، لیموترش سنگی کوچک، کام کوآت، پرتقال والنسیا، پرتقال خونی مورو، پرتقال خونی اناری، پرتقال جنگلی، تامسون ناولو و لیمو شیرین چهار فصل بطور هم زمان به بار نشسته است.