مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141546421366924235

اطلس دریایی در همه استان‌های ساحلی کشور تهیه می‌شود

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی رئیس جمهور گفت: در همه استان‌های ساحلی کشور باید اطلس دریایی تهیه و براساس این اطلس اطلاعات استان یکپارچه‌سازی و جمع‌آوری شود.

به گزارش تسنیم ، محمد سعید سیف درباره استانهای ساحلی کشور اظهار داشت: باید در همه استانهای ساحلی اطلس دریایی فراهم کنیم تا نشانگر ظرفیتهای موجود آن استان یا شهر باشد.

وی تاکید کرد: سرمایهگذاران بخشهای دولتی و خصوصی و مردم براساس این اطلس بهتر بتوانند آن استانها و ظرفیتهایی دریایی را بشناسند.

سیف خاطرنشان کرد: امیدواریم در چند ماه آینده با همکاری که مسئولان گلستان و اعضای جامعه نخبگان و برنامهریزان گلستان با ستاد علم و فنآوری دارند این اطلس تهیه شود تا مقدمهای برای تصمیمگیری و برنامهریزی استان باشد.

وی تاکید کرد: مهمترین ظرفیتهایی که میتواند در گلستان مورد توجه قرار بگیرد یکی بحث شیلات و آبزیان و صنایع وابسته به آن است که قدمت بالا و جدی در استان دارد و امیداریم بتوانیم از این ظرفیتها در فنآوریهایی که بتواند بازدهی را بالا ببرد و فنآوریهای نو در آن ایجاد بشود بهره ببریم.سیف تصریح کرد: البته طرحهایی هم ارائه شده به معاونت علمی و فنآوری و ما حمایت کردیم و اگر طرحهای جدید دیگری هم باشد ما آمادگی داریم و هر طرحی که بتواند به ایجاد اشتغال و توسعه استان کمک کند، همکاری کنیم .

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی رئیس جمهور در حوزه توریسم و استفاده از جذابیتهایی که در این بخش وجود دارد هم خاطر نشان کرد: ظرفیتهای خوبی وجود دارد و اگر در این بخش هم از سوی گلستان طرحهایی براساس فنآوریهای جدید که نیاز به حمایت داشته باشد، حمایت میکنیم.

سیف افزود: مشکلات زیست محیطی خلیج گرگان و بررسی که باید در این زمینه صورت بگیرد مهم است تا راهکارهایی برای آنان اتخاذ شود مساله بعدی که مطرح شده اطلاعات دریایی و ظرفیتهای گلستان در این بخش که باید مستند بشود اما متاسفانه تا الان این کار صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: بیشترین حوزههایی که میتواند در گلستان در ارتباط با دریا مورد توجه قرار بگیرد شیلات و گردشگری دریایی است که میتواند برای مردم استان درآمدزا باشد . اما به نظر میرسد برای فعال شدن این 2 حوزه موانعی در محیط زیست منطقه وجود دارد که با تعامل 2 استان باید حل بشود تا طرحهای گردشگری و فعالیتهای شیلاتی بدون آسیب رساندن به محیط زیست رشد کند.