مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141545467703584993
در پی سرمازدگی مزارع استان سمنان؛

ضدیخ های بدون خاصیت برای محافظت از محصول

سرمازدگی درد مشترک سال‌های اخیر کشاورزان استان سمنان است اما دراین‌بین عده‌ای درصدد فروش محصولی به نام ضدیخ باغی هستند که تنها اثر آن‌ درآمدزایی برای سودجویان است.

به گزارش مهر، محمدحسین عابدی درباره سرما زدگی باید گفت این پدیده در سالهای اخیر بارها مهمان ناخوانده باغها و اراضی کشاورزی استان سمنان بهخصوص در شرق استان بوده و میلیونها تومان خسارات را به باغداران و کشاورزانی تحمیل کرده که تنها دلخوشیشان محصولاتشان است؛ محصولاتی که طی سالهای اخیر هزینه کارگر، سم، کود، برداشت و وقت و انرژی که برایشان گذاشتهشده را نیز به جیب بهرهبرداران بازنمیگردانند.

راههای بسیاری برای دوری از خسارات ناشی از سرمازدگی بیان میشود که میتوان آن را به دو بخش فیزیکی و غیر فیزیکی تقسیم کرد، اما دراینبین نکته قابلتأمل این است که عدهای به نام شرکتهای مشاوره کشاورزی، جیب کشاورزان و بهرهبرداران را هدف قرار داده و محصولی را به بازار ارائه میکنند که نام ضدیخ را با خود یدک میکشد اما به نظر کارشناسان این امر هیچ خاصیتی ندارند.

برخی به دنبال سودجویی هستند

افراد سودجو این روزها با سوءاستفاده از مقوله سرمازدگی و وحشتی که باغداران و مزرعهداران از نام این پدیده اقلیمی دارند درصدد هستند تا هر طور شده مبالغی را از بهرهبرداران دریافت کنند که بهواقع عملی بیشرمانه است چراکه کشاورز با ترس از نام سرمازدگی حاضر است هر راهی را آزمایش کند تا فقط پنج درصد بیشتر محصولش را حفظ کند.

موضوع وقتی قابلتأمل میشود که خود را به نام یک کشاورز به این شرکت معرفی کرده و خواهان خرید این ضد یخ باشید آنوقت است که مسئول یکی از همین شرکتهای مشاور خصوصی مستقر در شاهرود در پاسخ به شما میگوید: «این محصول تضمینی در دو نوع شامل ساخت ایتالیا و هندوستان است که همراه با آبیاری به باغها و مزارع میرسد و بانفوذ در شیره حیاتی گیاه، نقطه انجماد آن را پائین میآورد یعنی همان مکانیسمی که ضدیخهای اتومبیل به کار میبرند.»

این مسئول شرکت خصوص بیان کرد: «مکانیسم استفاده از این محصول این است که شما باید سه بار در طول سه دوره آبیاری آن را تهیهکرده و به زمین بدهید و سه سال نیز این کار را تکرار کنید از سال چهارم کافی است یکبار این محصول را به آب اضافه کنید تا شاهد معجزه باشید» از سخنان این فرد برمیآید که شما اگر محصولی میخواهید که در برابر سرما مقاوم باشد باید سه سال سالی سه بار یعنی 9 گالن از این مایع ضدیخ را بخرید و در سال چهارم یک گالن دیگر تهیه کنید، تا اینجا میدانیم که کشاورزان تا سال چهارم 10 گالن از این محصول را خریداری کردهاند.

موضوع جالبتر اما بهای این محصول است که این بهاصطلاح کارشناس درباره آن میگوید: هر گالن از این محصول در مدل ایتالیایی 600 هزار تومان است و در مدل هندی 450 هزار تومان اما به دلیل اینکه معلوم نیست چه بر سر واردات محصولات و ادوات کشاورزی بیاید. توصیه میکنیم همه 10 گالن را یکجا خریداری کرده تا بجای شش میلیون تومان پنج میلیون تومان پرداخت کنید تا هم تخفیف ویژهای بگیرید و هم تا برای چند سال این محصول را داشته باشید که خدایی ناکرده این محصول تمام نشود.»

اصلاً محصولی به نام ضد یخ باغها و مزارع وجود ندارد و همه محصولات با این نام تقلبی هستند بهطور علمی اصلاً چیزی به نام ضد یخ امکان ندارد نکته دیگر که این فرد بر آن اصرار دارد این است که به دلیل تنوع در این نوع محصول حتما از شرکتهای مجاز که در اینجا منظور شرکت خودشان است، ضدیخ تهیه شود! همچنین این شرکت چون از سرنوشت خود بیاطلاع است میخواهد تمامی محصولاتش را یکجا بفروشد و سود بیشتری ببرد از سوی دیگر این شرکتهای خصوصی مشاوره کشاورزی، با گول زدن کشاورزان به آنها اینگونه القا میکنند که وقتی محصولتان را بیشتر کنید پول این ضدیخ را همان سال اول با برداشت محصول بیشتر جبران کردید پس وارد یک معامله برد برد شدهاید.

مسئولان از ضدیخها اطلاعی ندارند

محمدعلی جعفری میگوید: موضوع دوم اینکه وقتی شرکتها میگویند همه محصول موردنیاز سه تا چهار سال را بخرید چرا به تاریخ انقضای آن دقت نمیکنند! و با لفاظی حواس مشتریان را از این امر پرت میکنند، اما سؤال اصلی اینجاست که چطور قرار است محصولی که به دلیل وجود مواد غیر شیمیایی و ارگانیک(به بیان شرکت تولیدکننده) تنها یک سال ماندگاری دارد در سال سوم نیز جواب دهد؟ مگر قرار نیست این محصول فاسد شود؟

وی افزود: این مواد ساختارهای نفتی دارند و نهتنها برای کشاورزی مفید نیستند بلکه ضررهای هنگفتی را نیز به زمین وارد میسازند همچنین این محصولات باعث افزایش شدید نیترات خاک نیز میشوند که اصلاً استفاده از آنها توصیه نمیشود.

دراینبین اما مسئولان چرا جلوی عرضه این محصولات بیفایده را نمیگیرند پاسخ به این سؤال کمی عجیب است؛ در اظهارنظری جالب اما یکی از کارشناسان بخش باغها جهاد کشاورزی که از ذکر نام وی به دلیل اظهارنظر او خودداری میشود، ما نیز شنیدهایم محصولی به نام ضدیخ در چند سال اخیر بهخصوص در شاهرود و میامی عرضه میشود اما هنوز موردی از شکایت به دست ما نرسیده تا درباره آن اقدام کنیم.وی درباره اینکه آیا این محصولات جواب میدهند یا خیر میگوید: دقیقاً نمیدانم که کار میکنند یا خیر اما دور از ذهن نیست محصولی کشف شود که با افزودن آن به آب بتوان از یخزدگی جلوگیری کرد هرچند درباره این محصول من هم چیزهایی شنیدهام و حقیقتاً نمیدانم. وی همچنین در پاسخ به این سؤال که اگر شما کشاورز باشید از این محصولات خریداری میکنید یا خیر، بیان کرد: نمیدانم شما فکر میکنید این محصول خوب باشد؟!!

ضد یخ تنها سوء استفاده از احساسات کشاورزان است

یکی دیگر از کارشناسان کشاورزی استان سمنان نیز دراینباره معتقد است: موضوع ضدیخ متأسفانه تنها سوءاستفاده از احساسات عدهای کشاورز است که با شنیدن نام ضدیخ، لرزه بر تنشان میافتد چراکه به یاد سرما و ضررهای هنگفتی میافتند که درگیرش شدهاند، برای مثال در آذرماه سال گذشته برودت 18 درجه زیر صفر باعث شده بود که بسیاری درختان انگور شاهرود از روی خاک بریده شوند و وقتی کشاورز چنین تبلیغاتی را میشنود خواهناخواه
به دنبال آن میرود.

محمدباقر صفری میگوید: تأثیر تبلیغات را نباید دستکم گرفت، وقتی فروشنده به کشاورزان میگویند تنها ظرف یک سال تمام هزینه ضدیخها را جبران میکنی به هر صورت کشاورز تن به این محصولات میدهد.