مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3136680783011764262

پرسش و پاسخ قضایی

مرکز مشاوره قوه‌قضاییه با توجه به پرسش برخی خوانندگان درخصوص تخریب دیوار همسایه ، احضار شاهد، استعلام از دفاتر رسمی و ملاقات والدین به پرسش‌های مطرح‌شده در ‌این‌باره پاسخ داده است.

مخاطبان می‌توانند پرسش‌های حقوقی خود را با ارسال پیامک به شماره 300011224 مطرح کرده و پاسخ را در همین صفحه بخوانند.

همسایه ما در حال ساخت و ساز است. بر اثر طوفان بخشی از دیوار خانه تخریب شد و داخل حیاط ما ریخت. چطور می‌توانم شکایت کنم؟

شما ابتدا باید دادخواست تامین دلیل به دادگاه صلاحیت دار یا شورای حل اختلاف بر حسب مورد تقدیم کنید تا برآورد خسارت شده و دلیل شما تامین شود سپس درخواست مطالبه خسارت براساس نظر کارشناس را از صاحب ملک مجاور در حال ساخت از دادگاه درخواست کنید.

اگر فردی که نظاره‌گر دعوایی بوده و از طرف دادگاه به عنوان مطلع احضار شده و به احضاریه بی‌توجهی کند و در دادگاه حاضر نشود آیا دادگاه این حق را دارد که حکم جلب صادر کند؟

مطابق ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای
روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند.

ضمنا در تبصره یک همین ماده آمده است که در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می‌شود، اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجددا احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.

آیا از قاضی اجرای احکام می‌توان بدون معرفی دارای غیرمنقول محکوم علیه درخواست استعلام از دفاتر رسمی و اداره ثبت املاک و اسناد جهت توقیف اموال محکوم علیه به میزان محکوم‌به را کرد یا معرفی اموال جهت توقیف الزامی است؟

توقیف مال غیرمنقول در قسمت اجرا با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک امکانپذیر است. اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید و به قسمت اجرا نتیجه را اعلام می‌کند.

از نظر قانونی یک زن در ماه چقدر می‌تواند به دیدن والدین خود برود ؟

ملاقات زوجه با اقربای نسبی خود ازجمله پدر و مادر باید در حد متعارف باشد که عرف‌ها در این زمینه متفاوت است و قضاوت واحدی در میزان ساعت و اوقات آن وجود ندارد، اما قدر متیقن آن است که ملاقات نباید به روند متداول زندگی مشترک لطمه وارد کند.