مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3093938626779778737

4 فداکار در کتاب‌های درسی

محی‌الدین بهرام محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تاکید بر این که درس دهقان فداکار از کتاب‌های درسی حذف نشده، گفت: در درس سیمای فداکاران در کتاب سوم ابتدایی به رشادت‌های شهید فهمیده، ریزعلی خواجوی، سهام خیام و مرحوم حسن امیدزاده معلم فداکار که خودش را به آتش انداخت و دانش‌آموزانش را نجات داد پرداخته شده است. / ایسنا