مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3093936137429105537

نمره امتحان نهایی دخترها بهتر از پسرها

معاون ارزشیابی آموزشی مرکز سنجش وزارت آموزش‌ و ‌پرورش با بیان این‌که میانگین نمره قبولی دانش‌آموزان در امتحانات نهایی 12 است، گفت: میانگین نمره قبولی دانش‌آموزان در امتحانات نهایی رشته‌های ریاضی فیزیک از بقیه رشته‌های نظری بیشتر است.

سلامت صفری در گفت‌و‌گو با آنا با بیان این‌که میانگین نمره قبولی دانش‌آموزان در امتحانات نهایی خرداد 96 در همه رشته‌ها و شاخه‌های تحصیلی 12/19 است، ادامه داد: درصد قبولی دانش‌آموزان در امتحانات نهایی 81/5 درصد گزارش شده است.

وی افزود: میانگین نمره قبولی پسران در امتحان نهایی خرداد 10/9 است و میزان قبولی آنها 4/74 درصد گزارش شده است. همچنین میانگین نمره قبولی دختران در امتحان نهایی خرداد 13/2 است و میزان قبولی آنها 87/6 درصد گزارش شده است.

معاون ارزشیابی آموزشی مرکز سنجش وزارت آموزش ‌و ‌پرورش با بیان این‌که درصد قبولی دانش‌آموزان در رشته ریاضی فیزیک بیش از دانش‌آموزان بقیه رشته‌های علوم نظری است، خاطرنشان کرد: میانگین نمره دانش‌آموزان کل کشور در رشته ریاضی فیزیک 13/4 و میزان قبولی آنها 86/8 درصد بوده است.

وی افزود: همچنین میانگین نمره دانش‌آموزان کل کشور در رشته علوم تجربی 4/13 و میزان قبولی آنها 2/86 درصد گزارش شده است. این درحالی است که میانگین نمره دانش‌آموزان رشته علوم انسانی 11/05 و میزان قبولی آنها 75/ 9 درصد بوده است.