مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3093803034100948747

شهادت فرمانده میدان تیر هنگام آموزش سربازان

فرمانده میدان تیر پادگان شهید چمران ناجای کرج، هنگام آموزش سربازان به شهادت رسید. سروان خدابخش رئیسیان، فرمانده میدان تیر پادگان شهید چمران نیروی انتظامی مشغول آموزش سربازان و تست مواد منفجره تی‌ان‌تی بود که بر اثر شدت انفجار مجروح شد و به شهادت رسید./ میزان