مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3093705526589301754

کودکان آسیب‌پذیرترند

هر اپلیکیشنی با ورود به جامعه، فرهنگ خود را به نوعی وارد فرهنگ یک کشور می‌کند؛ بنابر این اگر کودکی در خطر است ما نباید با داد و بیداد او را متوجه خطر کنیم. در این گونه موارد باید با پرت کردن حواس کودک و قراردادن یک جایگزین قوی، او را از خطر اصلی دور کنیم. با ورود به دهه نوین، فرهنگ تربیتی نسل قدیم با نسل جدید متفاوت است و خانواده‌ها برای جلوگیری از تهاجم فرهنگی باید یک جایگزین قوی‌تری را برای کودکان خود انتخاب کنند.

در فضای مجازی چون هیچ رودررویی با شخص وجود ندارد، نوجوانان می‌توانند شخصیت خود را به هر گونه که بخواهند، در این فضا شکل دهند.

اگر خانواده قاتل موضوع دیه را با کل خانواده خود مطرح می‌کردند، قطعا این موضوع به سرقت و قتل کشیده نمی‌شد. شخص در این مواقع به‌جای فکر کردن به عاقبت کار خود، فقط تکانشی عمل می‌کند و پس از ارتکاب به قتل از کار خود پشیمان می‌شود.

وظیفه خانواده‌ها ارائه آموزش صحیح و آگاهی به کودکان برای توقع نداشتن از دیگران و سازگاری با داشته‌ها و نداشته‌هاست. خانواده‌هایی که کودکان خود را لوس بار آورده و به خاطر خواست آنها از خوشی‌های خود می‌گذرند؛ باید این موضوع را در نظر داشته باشند افراد در جامعه قطعا همانند آنها برای فرزندشان عمل نخواهند کرد. این کودکان با کوچک‌ترین مخالفت از سوی افراد جامعه سرخورده شده و برای انتقامگیری دست به جنایت می‌زنند.

عزت نفس و احساس ارزشمند بودن کودک توسط خانواده بخصوص مادر در سنین شیر خوارگی شکل می‌گیرد. در سنین بین ده تا 14 سالگی اعتماد به نفس را از پدر آموزش می‌بینند. این اعتماد و عزت نفس در کودک موجب خودکفایی در تمامی مسائل و مشکلات و شکل‌گیری توانمندی‌های کودک در خانواده و اجتماع است. بنابراین، کودکی که دارای عزت نفس باشد، می‌تواند از حق خود در مقابل زورگویی دیگران بدون دعوا بخوبی دفاع کند. خانواده‌هایی که از کودکی شاهد کاستی‌هایی در کودکان خود هستند، باید درصدد رفع کاستی‌هایی همانند کنترل خشم، افزایش اعتماد به نفس و مسئولیت‌پذیری باشند.

دکتر پروین ناظمی

روانشناس